Veštine upravljanja karijerom na Geografskom fakultetu

Uspešno završen kurs Veštine upravljanja karijerom na Geografskom fakultetu

U petak, 13. aprila, svečano je završen kurs Veštine upravljanja karijerom na Geografskom  fakultetu. Završnici kursa  su prisustvovali su predstavnici poslovne zajednice i to iz organizacija i kompanija koje zapošljavaju diplomce Geografskog fakulteta kao što su Agencija za zaštitu životne sredine, Turistička organizacija Beograda, Gradski sekretarijat za upravu – sektor statistike i Savremena gimnazija.

Na samom početku prisutnima se obratio prof. dr Snežana Đurđić, prodekanka tog fakulteta koja je istakla zadovoljstvo što je ovaj kurs uspešno realizovan, kao i njegov značaj za same studente, ali i za bolje povezivanje fakulteta i poslodavaca.

Događaj je upriličen kao neformalni susret polaznika kursa i predstavnika iz institucija i organizacija, gde su studenti u direknom kontaktu sa poslodavcima mogli da „provežbaju“ neke od tema koje su pohađali tokom kursa kao što su veštine predstavljanja poslodavcu ili umrežavanje, čuju iz prve ruke važne informacije o prilikama za sticanje radnog iskustva u samim kompanijama i dobiju savete za razvoj karijere.

Kurs "Veštine upravljanja karijerom" je koncipiran kao jedan od programa karijernog obrazovanja Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu. Realizuje se treću školsku godinu za redom na fakultetima Univerziteta u Beogradu i kao takav se prvi put sprovodi na Geografskom fakultetu. Na ovom  fakultetu  kurs je tokom aktuelnog  semestra pohađalo dvadeset studenata završnih godina osnovnih i master studija koji su dobili sertifikate o pohađanju kursa.

Tokom kursa studenti su pohađali predavanja i radionice kao što su: Savremeno i lično shvatanje karijere, Istraživanje tržišta rada, Samoistraživanje i samopouzdanje, Planiranje karijere, Donošenje odluka, Aktivno traženje posla, Pisanje radne biografije i motivacionog pisma i Intervju za posao.

Osvrćući se na očekivanja koja su imali na samom početku kursa, svi studenti su istakli da su im očekivanja ispunjena, a neretko i premašena. Ono što su polaznici istakli kao najznačajnije utiske vezano je za veću spremnost za ulazak na tržište rada, bolje razumevanje sebe i svojih veština, potreba i interesovanja, bolju pripremljenost za intervju za posao kao i veću sigurnost u sebe i svoju buduću karijeru.