БГПРАКСА

Beograd, 25. maj 2022. - Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu danas je završio prvi krug selekcije kandidata za Univerzitetsku radnu praksu u beogradskim javnim, javnim-komunalnim preduzećima, organizacionim jedinicama uprave grada, ustanovama kulture i opštinama koje su učestvovale u ovogodišnjem programu.  

Na zajednički objavljenom konkursu učestvovalo je ukupno  11 unutrašnjih organizacionih jedinica Gradske uprave, 9 gradskih preduzeća, 9 ustanova kulture i 1 gradska opština i bilo je otvorilo ukupno 82 različitih pozicije za praksu. Konkurs je bio otvoren od 12. aprila do 4. maja 2022. godine za kandidate sa ukupno 23 fakulteta Univerziteta u Beogradu.   

Opšti uslovi konkursa odnosili su se na to da je kandidat sa odgovarajuće obrazovne institucije, što je dokumentovano potvrdom sa fakulteta, kao i da poseduje tražen nivo znanja engleskog jezika i rada na računaru. Svako preduzeće, ustanova, opština i jedinica odredili su specifične uslove koje kandidat treba da zadovoljava da bi se kvalifikovao za određenu poziciju za praksu.  

Prijave su se obavljale elektronskim putem preko Centra za razvoj karijere koji je administrirao celokupni konkurs i za institucije učesnice izvršio predselekciju prijavljenih kandidata.   

Za finalnu selekciju preporučeno je ukupno 158 kandidata, i svakoj instituciji učesnici dostavljena je dokumentacija neophodna za organizaciju intervjua sa kandidatima ili u nekim slučajevima, kandidatom.  

Centar za razvoj karijere čestita kandidatima koji su se plasirali u finaliste na našoj listi (koju objavljujemo u prilogu ispod) i koji mogu da očekuju poziv na razgovor iz  preduzeća odnosno organizacija ili ustanova koje će doneti finalnu odluku o izboru kandidata za učešće u ovom programu.  

Finalna selekcija kandidata planirana je u periodu od 26. maja do 9. juna, a početak prakse za 1. jul 2022. godine.  Praksa će trajati tri meseca, a studenti će imati neposredno određenog mentora, koji će im biti na raspolaganju tokom celog ciklusa prakse.  


SPISAK PREPORUČENIH KANDIDATA 


 
JKP "Beograd put"
 
Inženjer saobraćaja
- Milan Knežević
- Ana Krunić
 
Inženjer u građevinskoj operativi -visokogradnja
- Đorđe Marković
 
Inženjer u građevinskoj operativi -održavanje
- Nikola Lazarević
 
---
 
JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" 
 
Inženjer I mašinskog održavanja, Sektor održavanja, Pogon mašinskog održavanja
- Lazar Živković
 
Biolog
- Marko Pjević
- Milan Denčić
- Aleksa Pejčić
 
Glavni referent čitanja vodomera
- Nevena Mašanović
- Dušica Staletović
 
Inženjer gradilišta II , Sektor održavanja, Pogon mašinskog održavanja 
- Jovana Ranković
 
Inženjer pogona za operativne poslove, Sektor elektro mašinskog postrojenja
- Marija Nikolić
 
Inženjer pogona za operativne poslove u Sektoru elektro mašinskog postrojenja- automatsko upravljanje
- Nađa Belić
 
Inženjer pogona, PP Makiš (Mašinski fakultet)
- Tatjana Dubić
- Danijela Lazić
 
Inženjer pogona, PP Makiš (TMF)
- Milica Đukić
- Kristina Novaković
- Valentina Nikšić
- Dušan Trajković
- Tamara Cvijović
- Teodora Marković
- Aleksandra Zlatić
- Teodora Nešić
- Tijana Tomović
- Sara Radović
 
Praktikant- Stručni saradnik za saradnju sa javnim izvršiteljima
- Ela Rašević
 
 
---
 
JKP "Parking servis" 
 
Inženjer elektpotehnike - smer energetika
- Zoran Lukić
 
Inženjer mašinstva - smer termotehnika, termoenergetika 
- Jovana Antić
- Danijela Pejić
 
Inženjer razvoja i unapređenja stacionarnog saobraćaja 
- Milica Španović
 
---
 
JKP "Veterina Beograd“ 
 
Veterinar 
- Jovana Zdravković
- Anđela Petrić
 
---
 
JKP "Pogrebne usluge“ 
 
Pravni savetnik
- Miroslav Perić
 
Administrator baze geoprostornih podataka
- Vasilije Ilić
- Marta Stojanović
 
Referent investicionih radova 
- Danijela Rošu
 
Stručni saradnik- istoričar umetnosti
- Katarina Bogićević
- Marina Gajić
 
Stručni saradnik za poslove hortikulture 
- Milica Lazić
- Endre Đefri
 
---
 
JP "Gradsko stambeno" Beograd 
 
Inženjer za građevinsko-zanatske radove
- Strahinja Antić
 
---
 
JP Beogradska tvrđava 
 
Prezenter kulturnog istorijskog dobra 
- Predrag Janjić
- Lenka Anastasovski
- Jelena Marčo
- Danilo Cvjetković
 
---
 
JP Turistička organizacija Beograda 
 
Praktikant saradnik - informator u Turističko informativnom centru 
- Isidora Vesnić
- Teodora Stevanović
- Marko Petrović
 
---
 
GO Savski venac 
 
Praktikant arhitektonske /građevinske struke za rad u Odeljenju za građevinske, komunalne i imovinsko-pravne poslove
- Ivana Krsmanović
 
Praktikant na poslovima iz oblasti informisanja 
- Irena Todorovski
- Marija Tenjović
 
Praktikant na pravnim poslovima iz oblasti imovinsko-pravnih i stambenih poslova 
- Marija Radević
- Danijela Stanković
 
Student arhitektonske/građevinske struke za stručne poslove u vezi sa održavanjem objekata
- Tamara Kaličanin
 
Student fakulteta društvenog  usmerenja na praksi na poslovima saradnika za oblast društvenih delatnosti
- Milena Babić
- Dunja Ilić
- Marija Babić
- Iva Radulović
 
---
 
Sekretarijat za javni prevoz
 
Saradnik  na poslovima javnog linijskog prevoza u Odeljenju za monitoring i upravljanje 
- Žarko Ranđelović
- Snežana Grozdanović
 
Saradnik na poslovima za planiranje u javnom linijskom prevozu 
- Nemanja Rosić
- Marko Vukojević
 
Saradnik na poslovima režima saobraćaja  u javnom linijskom prevozu 
- Milan Stevanović
 
Saradnik na poslovima saobraćajne infrastrukture u funkciji javnog lin. prevoza 
- Predrag Josifović
 
Saradnik na poslovima u odeljenju za izradu reda vožnje u javnom linijskom prevozu 
- Kristina Dumanović
 
---
 
Sekretarijat za zaštitu životne sredine 
 
Inženjer dokumentacije
- Jovana Petrović
- Todora Stanojević
 
--- 
 
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove 
 
Izvršilac za pripremu akata
- Jelena Ivanović
 
Praktikant na poslovima pripreme dokumentacije za izradu nacrta ugovora
- Mila Stamatović
 
---
 
Sekretarijat za informisanje 
 
Novinar - praktikant u Sektoru za informisanje 
- Milena Radović
- Marina Vujin
- Ksenija Marčetić
 
Praktikant u Sektoru za marketing i odnose sa medijima 
- Jovana Spasojević
- Iva Popović
- Sara Marinković
- Emilija Nenadović
 
---
 
Sekretarijat za privredu 
 
Saradnik na poslovima turizma u Sektoru za turizam
- Sofija Petrović
- Zorica Stamenković
- Ognjen Moračanin
- Sara Kuveljić
 
---
 
Sekretarijat za saobraćaj
 
Mlađi savetnik za manje složene poslove unapređenja biciklističkog saobraćaja 
- Igor Mladenović
- Mihailo Radić
- Sanja Branković
 
---
 
Sekretarijat za sport i omladinu 
 
Saradnik u sektoru za sport 
- Andrijana Stošić
- Marina Nešovanović
 
---
 
Sekretarijat za upravu 
 
Statističar analitičar na poslovima statistike prometa i cena
- Časlav Jovičić
 
Statističar analitičar
- Dragana Jakšić
- Nemanja Đoševski
- Katarina Đurić
- Nina Jovanović
 
Statističar istraživač u odseku za demografiju, obrazovanje i kulturu
- Tanja Jovanović
- Anja Petrović
- Katarina Krstić
- Tijana Aćimović
- Emilija Pantelić 
 
---
 
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove 
 
Praktikant na poslovima pripreme i donošenja urbanističkih  planova
- Emanuela Ilić
 
Praktikant na poslovima izdavanja lokacijskih uslova
- Marija Pešikan
- Andrea Hasanović
 
---
 
Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima 
 
Saradnik za projekte Kancelarije za mlade
- Jelena Milovanović
- Lena Bojčić
- Aleksandra Vraneš
- Petar Živković
 
---
 
Gradsko veće Grada Beograda 
 
Saradnik na projektima 
- Milica Petrović
 
---
 
Sekretarijat za javne prihode 
 
Praktikant na analitičko poreskim poslovima
- Stefan Povrenović
- Sara Dodić
- Mihajlo Stojanović
- Vasko Kelić
- Sara Kezić
- Jovana Grković
- Anja Vukasović
 
---
 
Sekretarijat za opšte poslove 
 
Praktikant - podrška pravnim poslovima  u oblasti nabavki
- Ljubica Aleksić
 
Praktikant na stručno-operativnim poslovima nabavki
- Jelena Kretić
- Jovana Stojičić
 
---
 
Biblioteka "Dimitrije Tucović" - Lazarevac
 
Bibliotekar 
- Lenka Ivanković
- Nevenka Nikolić
 
---
 
Biblioteka "Milutin Bojić" 
 
Bibliotekar 
- Jelena Milenković
- Nevena Branković
 
---
 
Bitef teatar 
 
Saradnik na poslovima prikupljanja, obrade, digitalizacije i prezentacije umetničke i bibliot.građe
- Katarina Kuč
- Anđela Filipović
- Milica Trifković
- Stanislava Savić
- Aleksandra Vukićević
 
---
 
Biblioteka grada Beograda
 
Bibliotekar
- Ana Jović
- Jelena Milenković
- Ivana Radović
- Jelena Ivanović
- Anastasija Žarevac
- Maša Maslić
- Slobodan Rodić
- Nemanja Đorđević
- Kristina Petronijević
 
---
 
Dom omladine Beograda
 
Asistent menadzera za odnose sa javnošću
- Andrijana Golubović
- Milica Vujić
- Bogdan Poledica
- Dijana Lazić
 
Programski asistent
- Minja Lazarevski
- Teodora Aćimović
- Ivana Vlašković
- Aleksa Vasiljević
 
---
 
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 
 
Arhitekta
- Milana Tokić
- Lola Brčin
- Ana Dimitrijević
- Petar Ruvidić
- Marija Itov
 
Istoričar umetnosti
- Dunja Belić
- Ognjen Tutić
 
---
 
Istorijski arhiv Beograda 
 
Arhivist na poslovima zaštite arhivske građe
- Đorđe Jovanović
 
---
 
Muzej grada Beograda
 
Arheolog
- Nikola Vilimanović
- Jelena Đorđević 
 
Pomoćnik kustosa u Odseku za istoriju
- Darinka Trbojević
- Mihajlo Jakovljević
 
Saradnik na obradi i reviziji bibliotečkog fonda 
- Sara Demiri
 
---
 
Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara 
 
Kustos-vodič
- Lea Stanković
- Marko Gajić
- Dejan Petković
 
Kustos-koordinator, organizator konferencije
- Ana Acić
- Jovan Prodanović
 

 

 KONKURS >>     VODIČ >>  

Česta pitanja i odgovori >> 


 

Program se realizuje od 2010. godine u saradnji sa Gradom Beogradom pod nazivom Univerzitetska radna praksa - BGPRAKSA - u javnim i javnim-komunalnim preduzećima grada Beograda, zatim od 2011.godine i u organizacionim jedinicama Uprave, a od 2012. godine i u ustanovama kulture i opštinama Grada Beograda. 

 

 
 
 

Rekli su o BG Praksi