БГПРАКСА

Program se realizuje od 2010. godine u saradnji sa Gradom Beogradom pod nazivom Univerzitetska radna praksa - BGPRAKSA - u javnim i javnim-komunalnim preduzećima grada Beograda, zatim od 2011.godine i u organizacionim jedinicama Uprave, a od 2012. godine i u ustanovama kulture i opštinama Grada Beograda. 

 

 
 
Na praksi sam imala svoj deo posla za koji sam samo ja bila zadužena što je ogromna stvar za samopouzdanje i za budućeg stručnjaka koji će kasnije imati samostalne projekte. Upoznala sam svoju struku na jedan nov način i stekla brojne kontakte. Osećala sam se kao deo tog sveta i spremno da danas-sutra to radim", objašnjava Dragana Okanović, diplomac Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Dragana je samo jedan od 268 studenata koji su prošli kroz program i deli njihovo mišljenje da je iskustvo stečeno na ovaj način nemerljivo sa znanjem koje stiču na fakultetima.
 
 
"Kada sam se prijavila, nisam razmišljala kako će praksa izgledati, niti sam očekivala išta spektakularno, ali ono što sam dobila ovom praksom jeste spektakularno", kaže Snežana Đurić, polaznica BG prakse za 2012. godinu i bivša studentkinja Fakulteta političkih nauka.