BGPRAKSA 2019

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ И ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
расписују

КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ РАДНЕ ПРАКСЕ

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ,  У ЈАВНИМ  ПРЕДУЗЕЋИМА, У УСТАНОВАМА  КУЛТУРЕ И У ГРАДСКИМ  ОПШТИНАМА ГРАДА БЕОГРАДА

Позивају се студенти завршних година са следећих високошколских установа: 

 • Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Poljoprivredni fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Rudarsko- geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Saobraćajni fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet za fizičku  hemiju Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti

да се пријаве за програм тромесечне радне праксе уз менторску подршку. 

Пријављивање се обавља искључиво електронским путем.

За пријаву на овај конкурс потребно је припремити скенирана документа и укључити их у електронски  формулар – пријаву: 
- уверење о студирању (обавезно)
- фотографију (опционо) 

Кандидати који уђу у ужи избор биће у обавези да доставе оригиналну документацију на увид. 

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 5.мај 2019. PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE DO 14.MAJA u ponoć.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Почетак праксе планиран је за 17.јун 2019. 

Следи преглед отворених позиција према институцијама учесницима у програму: 

Градска предузећа    Градске општине   Градска управа    Установе културе 

 

 


 

ЈКП "Београд пут" 

 

ЈКП "Београдски водовод и канализација" 

ЈКП "Градске пијаце"

ЈКП „Ветерина Београд“ 

ЈКП „Инфостан технологије“ Београд 

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП 

Туристичка организација Београда 

Градске општине

 

Вождовац 

ГО Врачар

 

Младеновац 

Градска управа 

Секретаријат за јавни превоз
Секретаријат за заштиту животне средине
Секретаријат за здравство 
Секретаријат за информисање 
Секретаријат за спорт и омладину
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градско веће Града Београда 
Секретаријат за јавне приходе
Секретаријат за опште послове 
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима
 •  

Установе културе

 

Библиотека "Димитрије Туцовић" - Лазаревац 

Библиотека "Милутин Бојић" 

 

Југословенско драмско позориште 

Библиотека града Београда 

 

Библиотека „Влада Аксентијевић“, Обреновац

Дом омладине Београда 

Завод за заштиту споменика културе града Београда 

Музеј афричке уметности 

Кустос-аниматор програма

Музеј града Београда 

Музејски педагог

Центар за ликовно образовање-Шуматовачка

Сарадник за односе са јавношћу и протокол