HR Enter

HR Enter 2018

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu je realizovao prvu HR školu u saradnji sa organizacijom HR World. Program je nastao iz potrebe da se daju odgovori na najčešća pitanja studenata kada su ljudski resursi u pitanju.  Cilj je da studenti dobiju početnu orijentaciju u HR-u, otkriju sve HR procese, sagledaju širu sliku HR-a u biznis okruženju, upoznaju sa konkretnim primerima iz HR prakse i oprobaju se u zadacima vezanim za HR funkcije.