Каријерно информисање

Pružamo studentima informacije o:

  •  aktuelnim poslovima, praksama i volontiranju
  •  prilikama za neformalno obrazovanje (usavršavanje, kursevi, predavanja, radionice i seminari)
  •  različitim profesijama
  •  poslodavcima i profilima koji zapošljavaju i potrebnim kvalifikacijama i kompetencijama
  •  studijskim programima, uslovima za upis i karijernim mogućnostima nakon studija;
  •  mogućnostima za nastavak studija

Kako:

  • lično u prostorijama Centra
  • lično  na info-pultovima namenjenim ovoj svrsi
  • putem imejla, društvenih mreža, vebsajtova, portala
  • posebni događaji (info-dani, otvorena vrata, sajmovi)