Каријерно информисање

Karijerno informisanje obuhvata:

 • informisanje o aktuelnim poslovima, praksama i volontiranju
 • informisanje o prilikama za neformalno obrazovanje (usavršavanje, kursevi, predavanja, radionice i seminari)
 • informisanje o različitim profesijama
 • pružanje informacija o poslodavcima i profilima koji zapošljavaju i potrebnim kvalifikacijama i kompetencijama
 • informisanje o studijskim programima, uslovima za upis i karijernim mogućnostima nakon studija;
 • informisanje o mogućnostima za nastavak studija
 • upućivanje na različite resurse* i izvore informisanja o karijernim mogućnostima (*sajtovi, portali, informatori, brošure)
 • informisanje o uslugama karijernog savetovanja
 • informisanje o programima i drugim aktivnostima karijernog obrazovanja
 • informisanje o aktivnostima povezivanja sa poslovnom zajednicom

Kako informišemo:

 • lično u prostorijama Centra
 • lično  na info-pultovima namenjenim ovoj svrsi
 • putem imejla, društvenih mreža, vebsajtova, portala
 • posebni događaji (info-dani, otvorena vrata, sajmovi)