Шта радимо ми?

Šta radimo i šta možemo da ponudimo vama i vašim studentima:

  • Resurse za informisanje studenata o prilikama za posao, praksu ili drugim prilikama za usavršavanje njihovih studenata
  • Redovno sprovođenje obrazovnih aktivnosti – predavanja, radionice za razvoj veština upravljanja karijerom
  • Individualno i grupno karijerno i psihološko savetovanje studenata 
  • Organizovanje događaja koji imaju za cilj povezivanje studenata sa poslovnom zajednicom kroz  posete kompanijama i druge susrete sa poslodavcima
  • Organizovanje panela i okruglih stolova alumnista za studente
  • Uključivanje u organizaciju/realizaciju otvorenih vrata na vašem fakultetu 
  • Pomoć u organizovanju stručne prakse za studente vaših fakulteta
  • Celogodišnju dostupnost i podršku u organizaciji obrazovnih i drugih aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (upućivanje na resurse i druge materijale potrebne za organizovanje pojedinih predavanja i/ili radionica
  • Predlog za realizaciju fakultativne nastave / jednosemestralnog kursa "Veštine upravljanja karijerom"
  • Uvodnu obuku potrebnu za realizovanje pojedinih aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja