Шта радимо ми?

Šta radimo i šta možemo da ponudimo vama i vašim studentima:

-          Resurse za informisanje studenata o prilikama za posao, praksu ili drugim prilikama za usavršavanje njihovih studenata

-          Redovno sprovođenje obrazovnih aktivnosti – predavanja, radionice za razvoj veština upravljanja karijerom

-          Individualno i grupno savetovanje studenata po pitanju karijere

-          Organizovanje događaja koji imaju za cilj povezivanje studenata sa poslovnom zajednicom kroz  posete kompanijama i druge susrete sa poslodavcima

-          Organizovanje panela i okruglih stolova alumnista za studente

-          Uključivanje u organizaciju/realizaciju otvorenih vrata na vašem fakultetu /pored  predstavljanja CzRK-a dodati i Iskustva uspešnih/

-          Pomoć u organizovanju stručne prakse za studente vaših fakulteta

-          Celogodišnju dostupnost i podršku u organizaciji obrazovnih i drugih aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (upućivanje na resurse i druge materijale potrebne za organizovanje pojedinih predavanja i/ili radionica

-          Predlog za realizaciju fakultativne nastave / jednosemestralnog kursa "Veštine upravljanja karijerom"

-          Uvodnu obuku potrebnu za realizovanje pojedinih aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja