Каријерно образовање

Karijerno obrazovanje ima značajnu ulogu u kontekstu visokog obrazovanja i predstavlja značajan faktor koji omogućava studentima uspeh na tržištu rada. Diplomci se susreću sa kompetitivnim okruženjem i procesima selekcije, dinamičnim uslovima razvoja karijere i zahtevima za kontinuiranim obrazovanjem. Cilj karijernog obrazovanja je da  osposobi  studente i diplomce da odgovore na ove izazove i postanu celoživotni menadžeri svoje karijere.

Jedan od centralnih pojmova u okviru karijernog obrazovanja su veštine upravljanja karijerom. Veštine upravljanja karijerom igraju ključnu ulogu u osnaživanju ljudi da preuzmu aktivnu ulogu u oblikovanju u usmeravanju sopstvenog procesa učenja i karijernih puteva.

Centar za razvoj karijere realizuje fakultativni kurs "Veštine upravljanja karijerom", koji se od tada redovno realizuje na fakultetima Univerziteta u Beogradu.