Каријерно образовање

Karijerno obrazovanje ima značajnu ulogu u kontekstu visokog obrazovanja i predstavlja značajan faktor koji omogućava studentima uspeh na tržištu rada. Diplomci se susreću sa kompetitivnim okruženjem i procesima selekcije, dinamičnim uslovima razvoja karijere i zahtevima za kontinuiranim obrazovanjem. Cilj karijernog obrazovanja je da  osposobi  studente i diplomce da odgovore na ove izazove i postanu celoživotni menadžeri svoje karijere.

Jedan od centralnih pojmova u okviru karijernog obrazovanja su veštine upravljanja karijerom. Veštine upravljanja karijerom igraju ključnu ulogu u osnaživanju ljudi da preuzmu aktivnu ulogu u oblikovanju u usmeravanju sopstvenog procesa učenja i karijernih puteva.

Centar za razvoj karijere je tokom 2015. pilotirao jednosemestralni fakultativni kurs "Veštine upravljanja karijerom", koji se od tada redovno realizuje na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Kursem su obuhvaćene glavne teme karijernog obrazovanja kao što su: Istraživanje sopstvenih potencijala, Istraživanje tržišta rada, Planiranje karijere, Donošenje odluka, Aktivno traženje posla, Strategije predstavljanja poslodavcu. Više informacija o kursu, strukturi, fakultetima gde se realizuje i izveštaje o realizovanim kursevima pogledajte OVDE .