Каријерно саветовање

Karijerno savetovanje se odnosi na proces pružanja pomoći pojedincu ili grupama koji ima za cilj bolje razumevanje vlastitih potreba i interesovanja, prepoznavanje mogućnosti i olakšavanje karijernih dilema razvijajući svest o novim, drugačijim, perspektivama u odgovaranju na profesionalne izazove.  Savetovanje, takođe, treba da doprinese razvijanju svesti o neophodnim veštinama za aktivno upravljanje karijerom. Savetovanje je u najvećoj meri usmereno na individualni plan i vođeno je specifičnim potrebama pojedinaca. Važno je naglasiti da je savetovanje nedirektivnog karaktera što znači da ne pruža gotova rešenja i predloge, već podstiče pojedince da preuzmu odgovornost i inicijativu za odluke koje donose i akcije koje preduzimaju u razvoju svoje karijere. Savetovanje sprovode karijerni savetnici koji su prošli adekvatnu obuku, odnosno ovladali veštinama potrebnim za vođenje savetovanja.

Savetodavni rad obuhvata sledeće teme:

  • Pomoć u kreiranju ličnog karijernog plana, određivanje profesionalnih ciljeva i koraka koji vode njima
  • Aktivno traženje posla/prakse i drugih prilika za sticanje radnog iskustva
  • Donošenje odluka u vezi sa karijerom - zaposlenjem, nastavkom studija, neformalnim obrazovanjem i sl.
  • Problemi u studiranju i učenju, problemi sa motivacijom (ovladavanje efikasnim tehnikama učenja, upravljanja vremenom i samomotivacije)
  • Istraživanje profesionalnih interesovanja, potreba, sposobnosti i mogućnosti (tehnike i testovi procene i samoprocene)
  • Pomoć pri sastavljanju radne biografije, motivacionog pisma i prijava za posao;
  • Priprema za razgovor za posao, simulacija razgovora za posao;
  • Nastavak studija, programi mobilnosti, konkurisanje za stipendiju;