Poslodavcima predstavljeni rezultati i zaključci istraživanja na onlajn skupu „Praksa iz dva ugla“


U petak, 3. jula 2020. godine Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu organizovao je onlajn prezentaciju rezultata istraživanja o praksama za studente „Potrebe, motivacija, stavovi i iskustva studenata i poslodavaca“, koje je tokom prošle godine sproveo tim Centra.

Prezentaciji je prisustvovalo više od dvadeset predstavnika poslodavaca sa kojima Centar aktivno sarađuje, što je omogućilo da se prodiskutuju rezultati i zaključci istraživanja i razmotre potencijalni vidovi saradnje koji će uvažiti realnost ali i potrebe kompanija, univerziteta i studenata. 

Istraživanje su predstavile Milena Rajčević, autor istraživanja i koordinator programa psihološkog savetovanja, Marija Jovanović, koordinator programa saradnje sa poslodavcima i promotivnih aktivnosti i Dejana Lazić, direktor Centra.

Istraživanje je odgovorilo na pitanja čime poslodavci privlače mlade talente i kako organizuju praksu za studente, kakvu praksu bi studenti voleli da pohađaju, šta ih najviše plaši i kakvog mentora očekuju, te kakva su iskustva studenata sa praksama i da li su njima zadovoljni.

Nakon ove prezentacije, Centar za razvoj karijere, u petak 10.07. od 14.00 časova, organizovaće panel diskusiju pod nazivom „Proaktivno o praksi“ sa studentima i predstavnicima izabranih kompanija.