Nova brošura Centra za razvoj karijere: Kako unaprediti zapošljivost tokom studija?

Pročitajte ovde ili uzmite primerak na Info-punktu Centra za razvoj karijere na svom fakultetu!