Realizovana serija radionica u okviru projekta podrške maturantima “Pripremi se – upiši se”

 

09.03.2018. – Nakon uspešno organizovanog susreta maturanata sa predstavnicima fakulteta, Univerzitet u Beogradu – Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata realizovao je u periodu od 26. februara do 08. marta 2018. godine seriju radionica „Pripremi se – upiši se“.  Ovaj program je jedna od mera podrške nastalih u skladu sa Kratkoročnom strategijom unapređenja pomoći i podrške studentima i potencijalnim studentima Univerziteta u Beogradu.

Cilj radionica je da okupi maturante iz Doma učenika srednje PTT škole, Doma učenika srednje železničke škole, Doma učenika "Jelica Milovanović" i Domova učenika Beograd koji učestvuju ove godine u programu i pruže im podršku u upoznavanju sebe, šta ih motiviše, šta ih možda koči, kako da efikasno uče i planiraju vreme, izbore se sa tremom i sa više samopouzdanja dočekaju prijemni ispit.

Kako je to izgledalo?

Na prvoj radionici Upoznaj svoje potencijale, održanoj 28. februara u Domu učenika srednje Železničke škole. Učenici su podstaknuti na samoporcenu svojih jačih i slabijih strana, različitih sposobnosti, veština, interesovanja i osobina ličnosti. Kroz zajedničku diskusiju i konsultacijama sa psihologom, pozvani su da upoznaju potencijal koji mogu iskoristiti u narednom periodu. Učesnici su upoznali jedni druge, ali i sebe i imali su prilike da uoče sličnosti i razlike među sobom.

Radionica Donošenje odluka održana je 29. februara u Domu učenika „Jelica Milovanović“. Tokom nje učenici su imali priliku da kroz predavanje i diskusiju prepoznaju svoj stil donošenja odluka i njegove snage i slabosti. Pored toga istražili su spoljašnje i unutrašnje faktore koji utiču na njihove odluke i saznali kako da što kvalitetnije vrše izbor između opcija. Ova radionica je posebno značila onima koji se još dvoume oko odabira fakulteta.

Na sledećoj radionici Uči lako – saznaj kako, koja je realizovana 01. marta u Domu učenika „Karađorđe“, tada su maturanti čuli nešto više o tehnikama koje mogu koristiti kako bi bolje pamtili gradivo. Vođena je i diskusija o motivaciji za učenje i samodisciplini. Nakon popunjavanja testa o stilu učenja maturanti su uvideli koji stil im najviše odgovara i pokušali da isplaniraju proces učenja koji će im doneti efikasne rezultate.

Dalje, u Domu učenika srednje PTT škole 5. marta održana je radionica Planiranje i organizacija vremena. Učesnici su čuli više o značaju dobre organizacije, postavljanju jasnih ciljeva i određivanju prioriteta. U ovome su se i oprobali kroz niz praktičnih zadataka. Takođe, saznali su nešto više o razlozima prokrastinacije i načinima da se ona redukuje, kao i o izazovima tzv. „multitaskinga“. Na samoj radionici napravili su plan za naredni period, kako bi se bolje organizovali i postigli željene rezultate.

Interaktivno predavanje Kako razvijati samopouzdanje realizovano je 6. marta u Domu učenika „Jelica Milovanović“ gde su učesnici imali prilike da saznaju šta je zdravo samopouzdanje, šta je to što bi kod njih moglo da izazove pad samopoudanja i kako ga sprečiti. Istaknuto je da samopozdanje varira i da mi uvek možemo na njega uticati, u šta su se i uverili kroz praktične vežbe. Diskusija je posebno značila onima koji povremeno osete nesigurnost, ali i onima koji žele da rade na sebi i održe svoje samopouzdanje pred prijemni ispit.  

Radionica koja je zatvorila program jeste „Borba sa strahom, tremom i stresom“ . Održana je u Domu učenika srednje železničke škole 8. marta. Kroz priču, učenicima su približeni konstruktivni načini upravljanja ovim osećanjima, koja mogu biti česta pred prijemni ispit i iščekivanje rezultata. Takođe su dobili smernice kako da se oslanjaju na svoje snage i savladaju izazove koji su pred njima.

  

Maturanti su ocenili ceo program kao značajan pre svega zbog interaktivnog rada i atmofsere u kojoj su mogli slobodno da dele svoja razmišljanja, ideje i brige, pored toga zbližili su se sa vršnjacima iz različitih Domova i praktične vežbe iz radionica ocenili kao korisne i primenljive.

Na kraju programa, svi su pozvani da se obrate Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu u slučaju da osete potrebu za individualnim konsultacijama sa našim savetnicima.

Program „Pripremi se - upiši se“ je jedna od mera podrške nastalih u skladu sa Kratkoročnom strategijom unapređenja pomoći i podrške studentima i potencijalnim studentima Univerziteta u Beogradu. Na događaj su pored učenika srednje PTT škole došli i radoznali maturanti iz Doma učenika srednje železničke škole, Doma učenika "Jelica Milovanović" i Domova učenika Beograd, koji učestvuju u ovogodišnjem programu "Pripremi se - upiši se".
 
Cilj programa je pružanje podrške učenicima pri pripremi i upisu na fakultet. Da kroz radionice smanje stres i anksioznost od prijemnog ispita i imaju podršku pri učenju i efikasnom organizovanju vremena. Takođe, u saradnji sa fakultetima onima kojima je to najpotrebnije je omogućeno besplatno pohađanje pripremne nastave. Zajedničkim trudom pokušavamo da povećamo jednakost pristupa visokom obrazovanju.