Informator za studente - 4. Sajam stipendija na Univerzitetu u Beogradu - 2017

Пред вама је e-Информатор Сајма стипендија "Стипендија и ја 2017" - водич припремљен за студенте и потенцијалне кандидате за стипендије и програме које ће представити Универзитет у Београду и представници институција учесница 27. - 28. септембра 2017. године у Ректорату.  

У овом информатору објединили смо информације о различитим програмима стипендирања, потребној документацији за пријављивање, роковима за подношење документације као и контакт особама и адресама. 

Комплетан Информатор можете да преузмете у пдф. формату или читате на овој страници.  


УЧЕСНИЦИ - СТИПЕНДИЈЕ

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Студентске стипендије

Ниво студија: Основне, мастер, докторске

Земља студирања:     Србија

Језик студирања:       Српски

Детаљи/опис и услови стипендије:

Право на стипендију имају студенти чије се школовање финансира из буџета, први пут уписани на студије првог, другог или трећег степена, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили годину током студија, који су положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

Право на стипендију за изузетно надарене студенте имају студенти од треће године студија, чије се школовање финансира из буџета, који имају држављанство Србије, који остваре просечну оцену најмање 9,00 и који су положили све испите из претходних година студија.

Студенти који испуњавају прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим студената уметничких академија који нису на теоретском одсеку.

Рок за пријаве: Рок за пријављивање на конкурс је од 01-31. октобра 2017. године

Адреса/вебсајт: www.mpn.gov.rs – просвета – ученички и студентски стандард

 

Контакт особа за студенте

Мирослав Лукић, studenti@mpn.gov.rs


Сазнајте више  о Студентским стипендијама током Сајма стипендија, 28.9. од 10 до 13 часова, када ће представници Министарства просвете бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија. 


 

Министарство омладине и спорта – Фонд за младе таленте Републике Србије

Влада Републике Србије је у августу 2008. године основала Фонд за младе таленте који се налази у надлежности Министарства омладине и спорта. Фонд за младе таленте на годишењем нивоу стипендира и награђује више од 3000 ученика средњих школа и студената кроз три конкурса. Од дана од када је основан, Фонд је кроз стипендије и награде стипендирао близу 23000 студената и ученика средњих школа, а за те намене је уложио више од 5.6 милијарди динара. Основни циљ Фонда за младе таленте је подстицање и вредновање изузетних постигнућа младих талената Републике Србије у различитим областима у циљу њиховог даљег академског и стручног усавршавања, као и професионалног напретка. Фонд годишње стипендира до 1250 најбољих студената завршних година основних и мастер студија на високошколским установама у Републици Србији, до 500 студената другог и трећег степена студија на факултетима у земљама Европске уније, ЕФТА и на водећим светским универзитетима и награђује ученике средњих школа за постигнуте успехе на признатим домаћим и међународним такмичењима. Фонд за младе таленте Републике Србије такође има потписане споразуме и сарадњу са компанијама и институтцијама у Републици Србији у циљу обезбеђивања стручне праксе и запошљавања стипендиста Фонда. Више од 1000 стипендиста је учествовало у обукама и радионицама у компанијама а преко 300 је добило могућност праксе и запослења.

Конкурс за стипендирање најбољих студената другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзитетима за школску 2017/18. годину

Врста стипендије: Стипендија

Ниво студија: Мастер студије. Докторске студије.

Земља студирања: земље Европске уније, земље Европске асоцијације за слободну трговину и водећи светски универзитети

Детаљи/опис и услови стипендијe:

Услови који кандидати треба да испуњавају су:

– да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;

– да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;

– да су положили све испите из претходних година студија;

– да им је просечна оцена најмање 8,50 у току основних академских студија;

– да нису навршили 27 година живота – за студенте студија другог степена, односно 29 година живота – за студенте студија трећег степена до датума расписивања конкурса;

– да су најмање једну годину основних академских студија завршили (положили све испите предвиђене акдредитованим студијским програмом за ту годину студија) на акредитованим високошколским установама у Републици Србији;

– да су у школској 2017/18. години  уписани на годину коју похађају на студијама другог или трећег степена на једном од универзитета земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину или на водећим светским универзитетима;

– да су редовни студенти („full time students“) а не „студенти на даљину” (online students) и да похађају студије и бораве у земљи где су уписани на студије.

 

Рок за пријаве: 1. новембар 2017.године

 

Адреса/вебсајт:  www.fondzamladetalente.rs

 

Контакт особа за студенте:

Јелена Праизовић, fond@mos.gov.rs

Телефон: 011/311-7137 од 10 до 12 часова

 


Сазнајте више о стипендијама Фонда за младе таленте током Сајма стипендија, 28.9. од 10 до 13 часова, када ће представници Министарства бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 10 часова и 10 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута". 


 

Фондација Темпус

Фондација Темпус своје постојање и рад везује за учешће Србије у програмима Европске уније за сарадњу у области образовања од 2000. године наовамо. Фондација Темпус је надлежна за промовисање и праћење спровођења Еразмус+ програма за пројекте у области образовања и младих у Србији.  Саставни део Фондације је и национални Euroguidance центар, део европске мреже за подршку каријерном вођењу, саветовању и мобилности која промовише европску димензију каријерног вођења и пружа релевантне информације о каријерном вођењу и мобилности. Осим тога што прикупља и објављује информације о резултатима пројеката, иновативним методама и примерима добре праксе у области целоживотног каријерног вођења, мрежа Euroguidance омогућава и размену информација о образовним системима у Европи, о могућностима за међународну мобилност, као и о европским иницијативама и програмима у областима образовања, каријерног вођења и мобилности.

Уз то, почев од академске 2015/16. године, Фондација Темпус је задужена за спровођење Средњoевропског програма универзитетске размене – CEEPUS у Републици Србији, тј. врши улогу Националне CEEPUS канцеларије у Србији.

Стипендије за студенте и особље високошколских институција
кроз програме Еразмус+ и CEEPUS

Врста стипендије: стипендије за студентску размену на свим нивоима студија; стипендије за целокупне мастер студије; стипендије за студијске/истраживачке боравке за наставно особље

Ниво студија: Сви нивои

Земља студирања: земље Европске уније, Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Македонија и Турска; земље учеснице у CEEPUS програму (Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Пољска, Румунија, Србија, Словачка и Словенија)

Језик студирања: најчешће енглески, али и матични језици земаља у којима се програми спроводе

Област:  Све области

Детаљи/опис и услови стипендијe:

Еразмус+ размене

Кроз Еразмус+ програм студенти могу ићи на размену на свим нивоима студија на универзитете земаља ЕУ са којима је њихов универзитет остварио сарадњу кроз пројекте кредитне мобилности овог програма. 

Заједнички мастер програми

Уз то, нуде се и стипендије за комплетне мастер студије на неком од заједничких мастер програма које се реализују на више универзитета из различитих земаља ЕУ. За ову врсту студија потребно је да студент у претходних 5 година није провео 12 и више месеци у земљама ЕУ.

CEEPUS

Кроз програм CEEPUS, студенти/наставно особље могу ићи на семестралне или краће студијске боравке на неки од универзитета земаља које у овом програму учествују (Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Пољска, Румунија, Србија, Словачка и Словенија). 

Рокови за пријаве:

Еразмус+: потребно је пратити конкурсе које расписује Универзитет у Београду углавном један семестар пре него што би се размена реализовала;

Заједнички мастер програми: оквирно од септембра/октобра 2017. до јануара 2018.
CEEPUS: 15. јун за зимски, односно 31. октобар (мрежни кандидати) или 30. новембар (freemoveri) за летњи семестар

Адреса/вебсајт:  http://stipendije.erasmusplus.rs, www.ceepus.info, www.erasmusplus.rs

Контакт особа за студенте

Горан Богуновић, млађи саветник за информисање и мобилност
Јелена Драгаш, млађи саветник за информисање и мобилност

scholarships@tempus.ac.rs
info@tempus.ac.rs

011/3342-430

 


Сазнајте више о стипендијама за студенте и особље високошколских институција током Сајма стипендија, 28.9. од 10 до 16 часова, када ће представници Фондације Темпус бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 10 часова и 30 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута". 

 


Фондација др Зоран Ђинђић

Фондација др Зоран Ђинђић је основана 2003. године. Циљеви Фондације су подстицање међународне размене младих људи и стицање професионалног искуства, унапређење демократије и политичке културе, као и промоција научног и политичког деловања др Зорана Ђинђића.

Међу најважнијим пројектима Фондације су: Програм стипендија немачке привреде др Зоран Ђинђић и Летња школа демократизације Београд-Констанц.

Програм стипеднија немачке привреде Зоран Ђинђић покренут је 2003. године, а до данас више од 620 младих људи из региона добило је прилику стручног усавршавања у Немачкој.

Програм стипендија немачке привреде Зоран Ђинђић

Врста стипендије: Стручнe праксe у Немачкој

Ниво студија: Сви нивои студија

Земља студирања: Немачка

Језик студирања: немачки и енглески

Област: економија, електротехника, информатика, машинство, технологија, грађевина, архитектура, пољопривреда, новинарство, право, германистика

Детаљи/опис и услови стипендије: Програм стипендија немачке привреде Зоран Ђинђић студентима завршних година и дипломцима са првим радним искуством пружа прилику да се стручно усаврше радећи у компанијама и институцијама у Немачкој у оквиру стипендираних стручних пракси у трајању од три до шест месеци. Током стручног усавршавања подржаног од стране немачке владе стипендисти се упознају са организацијом, процесима и функционисањем успешних немачких компанија имајући на тај начин прилику да примене стечено теоријско знање. Циљ Програма је да стипендисти, по повратку у своје земље, стечено знање и искуство пренесу радећи у компанијама и институцијама у Србији.

Услови: Студенти и дипломци до 30 година. Добро знање енглеског и/или немачког језика.

Стипендија: Месечна стипендија немачке владе; Трошкове смештаја, осигурања и пута покривени су од стране Програма и компанија учесница у Програму.

Рок за пријаве: Новембар 2017. године

Адреса/вебсајт: www.djindjic-stipendienprogramm.de

Контакт особа за студенте: 

Милица Радовановић, асистент на пројектима
 radovanovic@stipendienprogramm.org

 


Сазнајте више о стипендијама немачке привреде Зоран Ђинђић током Сајма стипендија, 28.09. од 13 до 16 часова, када ће представници Фондације др Зоран Ђинђић бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 10 часова и 50 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".

 


Француски институт у Србији

Француски институт у Србији бави се културом и образовањем у оквиру Амбасаде Француске у Србији. Са седиштем у Београду и огранцима у Нишу и у Новом Саду, представља признатог и цењеног партнера у културном животу Србије, као и у школским, академским и научним круговима.

Мобилност српских студената ка Француској представља приоритет Амбасаде Француске и Француског института у Србији који предузимају велики број активности ради бољег информисања и пружања помоћи студентима око припреме и организације боравка у Француској, који за младе људе представља велико и обогаћујуће искуство на личном и на пословном плану.

Француско високо школство је веома атрактивно за стране студенте. Француска заузимa чetврто место у свету по броју иностраних студената, иза САД и Велике Британије, и нуди одличне услове младима за студије, за посао и отвара нове могућности на свим пољима. Сваке године око 750 студената из Србије одлучи да студира на некој од 3 500 државних или приватних високошколских установа или да се бави истраживачким радом u неком високопризнатом истраживачком центру и на тај начин постане део велике породице иностраних студената којих у Француској има 310 000.

Огранак агенције Кампус Франс у Србији у оквиру Француског института, задужен је за промоцију студија у Француској и помаже студентима да пронађу студијски програм, даје практичне савете за смештај и живот у Француској. Сваке године око 50 студената постају стипендисти Француске владе и добијajу финансијску подршку Француског института у Србији.

Стипендије Француске владе

Ниво студија: Мастер 2 или докторат у коменторству

Земља студирања: Француска

Језик студирања: Француски или енглески

Област: Све области

Детаљи/опис и услови стипендије: рограм стипендија Француске владе и Француског института намењен је студентима нивоа мастер 2 и доктората у коменторству, Стипендија покрива трошкове уписа на факултет, социјалног осигурања и трошкове живота током студија у Француској, а такође омогућава и многе друге погодности.

Конкурс за стипендије за универзитетску 2018-2019. годину биће отворен 1. новембра 2017. а трајаће до марта 2018. Кандидати су одабрани после ригорозне селекције и долазе из свих крајева Србије са различитих универзитета и факултета. Све области су заступљене, али предност имају техничке и научне струке.

Да би наградили најбоље студенте, Амбасада Француске и Француски институт потписали су споразум са Министарством омладине и спорта Републике Србије. Студенти из Србије, добитници стипендије « Доситеја » који настављају студије у Француској могу да добију додатну стипендију Француске владе. У претходне 3 године 65 студената добило је ову могућност.

Француски институт додељује такође и друге врсте стипендија: програм Коперник, мобилност у оквиру сарадње са Националном високом школом за лепу уметност-ЕНСБА. Многе француске институције додељују такође финансијску помоћ за студије у Француској (региони, високе школе, универзитети, фондације…).

Рок за пријаве: Март 2018. године

Адреса/вебсајт: Француски институт у Србији, Змај Јовина 11, 11 000 Београд, www.institutfrancais.rs

 

Контакт особа за студенте

Сандра Елезовић, представник Агенције Кампус Франс у Србији

Весна Адамовић, сарадник за мобилност

011 302 36 39

 


Сазнајте више о стипендијама Француске владе током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 16 часова, када ће представници Француског института у Србији бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 11 часова и 10 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".

 


British Embassy Belgrade

Тhe British Embassy in Serbia maintains and develops relations between the UK and Serbia.

The UK’s main aims in Serbia are to support the implementation of political, economic and social reforms, to encourage a positive role for Serbia in the region, and to help encourage peace, security, reconciliation and prosperity in the Western Balkans.

https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-belgrade

Chevening Scholarship

Level of studies: Master studies

Country of study: UK

Language of study: English

Field of study: Priority areas: International relations, human and minority rights, economic reform and competition, public administration reform 

Details/ description and award criteria: Chevening is the UK government's global scholarship programme that offers future leaders the unique opportunity to study in the UK. These scholarships are awarded to outstanding professionals. If you have ambition, leadership potential, and a strong academic background, we encourage you to go to the UK and grow in the UK as a Chevening Scholar.

To be eligible for a Chevening Award in Serbia you must:

·  Be a citizen of Serbia

·  Return to Serbia for a minimum of two years after your award has ended

·  Have an undergraduate degree that will enable you to gain entry onto a postgraduate programme at a UK university. This is typically equivalent to an upper second-class 2:1 honours degree in the UK.

·  Have at least two years’ work experience

·  Apply to three different eligible UK university courses and have received an unconditional offer from one of these choices by 12 July 2018

·  Meet the Chevening English language requirement by 12 July 2018

 

Application deadline: 07 November 2017 12:00 (UK time)

Address / web site: www.chevening.org

 

Contact person for students

Chevening Secretariat

http://www.chevening.org/contact-us


Сазнајте више о Чивнинг стипендијама током Сајма стипендија, 28.9. на презентацији која почиње у 11 часова и 30 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута"

 

 


U.S. Embassy Belgrade

Public Diplomacy Office of the U.S. Embassy in Belgrade administers all academic exchange programs sponsored by the United States Government.

https://rs.usembassy.gov/

Fulbright Foreign Student Program

Level of studies: Graduate studies and non-degree research program for PhD students

Country of study: United States of America

Language of study: English

Field of study: Agriculture, American History, American Literature, American Studies, Anthropology, Archaeology, Biological Sciences, Chemistry, Communications, Computer Science, Economics, Education, Engineering, Environmental Sciences, Geography, Geology, Information Sciences, Journalism, Library Science, Linguistics, Mathematics, Philosophy, Physics/Astronomy, Political Science, Psychology, Social Work, Sociology, TEFL/Applied Linguistics

Details/ description and award criteria: The Fulbright Graduate Study Program enables young professionals from Serbia to study for one year or longer at U.S. universities to pursue Master’s level of study. The Fulbright Non-degree Research Program for Doctoral Students enables young professionals from Serbia who are already enrolled in a PhD program at a Serbian university to conduct research at a U.S. university related to their PhD thesis. Participants are selected through an open, merit-based competition.  This prestigious award covers tuition and fees at a U.S. university, a monthly living stipend, health insurance, and international airfare.

Eligibility requirements:

· Applicants must be citizens of the Republic of Serbia.  Permanent U.S. residents and persons with dual (Serbian and U.S.) citizenship are ineligible.

· Applicants must be proficient in oral and written English (selected candidates will take TOEFL and GRE tests).

· Applicants must be eligible for a J-1 visa, which requires the grantee to return to the Republic of Serbia for a minimum of two years at the end of the grant period.

· Applicants must have completed undergraduate education at the time of application.

· Applicants already studying in the U.S. are ineligible for a Fulbright grant.

· Applicants must receive a satisfactory medical clearance.

· Persons desiring permanent residence in the United States are not eligible.

 

Address / web site:  https://rs.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/

Application deadline: Recruitment for 2018-2019 academic year is completed.  Recruitment for 2019-2020 academic year will begin in the spring 2018.

 

Global UGRAD Exchange Program

Level of studies: Full-time, non-degree undergraduate studies – one academic semester

Country of study: United States of America

Language of study: English

Field of study: All fields of study at any accredited university, public or private, with certain limitations pertaining to access to venues for practical/lab work (e.g. students of medicine).

Details/ description and award criteria: The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) provides talented university students with a scholarship for one semester of non-degree academic study at a U.S. college or university.  Successful applicants can expect an in-depth exposure to U.S. society, culture, and academic institutions, as well as an opportunity to enhance their professional skills. It also affords students the opportunity to educate Americans about other cultures and traditions.

The scholarship covers international travel, tuition, room and board, medical insurance, required books, and a small monthly stipend. Selected students pursue academic coursework in their fields of study, U.S. studies, and electives. They participate in all aspects of campus life, engage with their U.S. communities through required volunteer service, and gain practical skills through relevant internships. 

The program is open to anyone who is/has:

· a citizen of a UGRAD participating country, currently residing in that country;

· enrolled as an undergraduate in good standing at any accredited university, public or private, and has at least one semester remaining at their home university at the conclusion of the UGRAD program;

· completed secondary education in their home country;

· a solid command of written and spoken English;

· able to begin studies in the United States in August 2018 or January 2019;

· eligible to receive and maintain the US student exchange visa (J-1) required for the program;

· cleared by a physician to participate in the program;

· committed to returning to their home country after the completion of the program.

 

Address / web site: https://rs.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/

Application deadline: Recruitment for 2017-2018 academic year is completed.  Recruitment for 2018-2019 academic year will be announced in November 2017.

 

 

Contact person for students (Fulbright)

Vukica Stanković, Cultural Affairs Specialist

BelgradeFulbright@state.gov;
+381-11-706-4564

Contact person for students (UGRAD)

Dragana Obradović, Cultural Affairs Assistant

ugrad@usembassy.rs;
+381-11-706-4290

 


Сазнајте више о стипендијама током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 13 часова, када ће представници Амбасаде Сједињених Америчких Држава бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 11 часова и 50 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".


 

Амбасада Канаде

Амбасада Канаде промовише у Србији, Македонији и Црној Гори Канаду као дестинацију за студирање и истраживачки рад. Амбасада такође координира наступ Канаде на регионалним сајмовима образовања. Канада пружа првокласно образовање  за иностране студенте. Преко  250 образовних институција широм земље нуди  више од  10 000 универзитетских и 8000 универзитетских колеџ програма како на енглеском тако и на француском језику. Иностраним студентима се такође пружа прилика да раде у оквиру и ван кампуса током свог студирања. Велики број  студијских програма је у ствари и формиран у сарадњи са потенцијалним послодавцима који студентима дају могућност да се запосле.

Више информација доступно на: www.educanada.ca    

Стипендије  Владе  Канаде за иностране студенте

Врста стипендије: једногодишње, двогодишње и трогодишње стипендије

Ниво студија: постдипломске студије

Земља студирања: Канада

Језик студирања: енглески / француски

Област: природне и друштвене науке

Канадски универзитети обезбеђују одређен број школарина за иностране студенте за које је потребно да се пријавите директно преко катедре на универзитету који сте изабрали за студирање. Такође, студентима је обезбеђена и стручна пракса која може бити и плаћена (тзв. co-op студије).  Детаљније информације о овим могућностима се налазе на сајту самих факултета.

Canadian Government Scholarships - Истражите нашу базу расположивих стипендија у односу на земљу из које долазите, а како бисте пронашли различите врсте стипендија или могућности финансирања које обезбеђује Министарство спољних послова као и друга министарства Владе Канаде. 
Више информација доступно на: www.scholarships-bourses.gc.ca

Vanier Canada Graduate Scholarships - Програм Vanier Canada Graduate (Vanier CGS) помаже канадским институцијама да привуку високо-квалификоване иностране студенте докторских студија. Vanier CGS трогодишња стипендија износи $ 50,000 на годишњем нивоу. Три критеријума се вреднују током оцењивања: академски успех, истраживачки потенцијал и лидерство.
Више информација доступно на: www.vanier-cgs-bes.gc.ca   

Banting Postdoctoral FellowshipsОвај престижни двогодишњи програм у износу од $70,000 на годишњем нивоу обезбеђује средства за најбоље студенте постдокторских студија, из Канаде и иностранства, који ће допринети економском, социјалном и истраживачком напретку земље.
Више информација доступно на: www.banting.fellowships-bourses.gc.ca

Рок за пријаве: септембар – новембар 2017. године

Контакт особа за студенте:

Олгица Маринковић

шеф Одељења за односе са јавношћу и програме образовања

+381 11 306 3000

bgrad-gr@international.gc.ca

 

 


Сазнајте више о стипендијама Владе Канаде током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 16 часова, када ће представници Амбасаде Канаде бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 12 часова и 10 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".


 

Немачка служба за академску размену (Deutscher Akademischer Austauschdienst - ДААД)

Немачка служба за академску размену (ДААД) је удружење високих школа у Немачкој. ДААД је највећа немачка организација која се бави финансијском подршком међународне сарадње високих школа. Њен главни задатак је финансијско подржавање академске везе са иностранством, пре свега путем размене студената и научника.

Летњи курсеви немачког језика у Немачкој; Стипендије за мастер студије у Немачкој; Стипендије за докторате у Немачкој; Стипендије за истраживачке боравке у Немачкој

 

Ниво студија: мастер, докторске, пост-докторске

Земља студирања: Немачка

Језик студирања: немачки

Област: различите области

Детаљи/опис и услови стипендије: Сваки распис за ДААД стипендије има различите услове и тражене документе. Све пријаве се обављају преко интернет-портала. Посетите наш сајт за детаље, одсек ДААД стипендије - за дипломиране студенте.

Главни критеријуми за добијање стипендије су просек на досадашњим студијама, садржај мотивационог писма, предлог истраживања, и писма препоруке досадашњих професора на студијама, као и сертификовано знање језика на којем ће се студирати у Немачкој.

Уколико се планирају студије на енглеском језику, знање немачког језика није потребно.

Рок за пријаве: варира у зависности од стипендије. Проверити на сајту www.daad.rs

Адреса/вебсајт: www.daad.rs

Контакт особа за студенте

Мирко Даутовић, Јована Стојановић
саветовање и маркетинг

011 2636 424; info@daad.rs

 


Сазнајте више о стипендијама за студије, учење немачког језика и студијске боравке у Немачкој током Сајма стипендија, 28.09. од 13 до 16 часова, када ће представници Немачке службе за академску размену бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 12 часова и 30 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".

 Амбасада Републике Чешке у Београду

Стипендије Владе Републике Чешке

 

Врста стипендије: Стипендије за основне студије на чешком језику и постдипломске мастер и докторске студије на енглеском језику

Ниво студија: Основне, мастер и докторске студије

Земља студирања: Република Чешка

Језик студирања: Чешки, енглески

Област: За основне студије на чешком језику: саобраћај, техничко-економски смерови, хуманистичке науке, медицина, животна средина и енергетика. За постдипломске мастер и докторске студије на енглеском језику: економија, пољопривреда, информатика, животна средина и енергетика

Детаљи/опис и услови стипендије: Сваке године 9 студената из Србије добије стипендије Владе Републике Чешке за студије на неком од чешких државних факултета. Додељује се 7 стипендија за основне студије на чешком језику (са обезбеђеним двосеместралним курсом чешког језика у некој од сцецијализованих школа чешког језика за странце) и 2 стипендије за постдипломске мастер и докторске студије на енглеском језику.  Стипендија подразумева бесплатно школовање и новчани део у износу од 14.000 чешких круна (око 520 евра) месечно за студенте основних студија, односно 15.000 чешких круна (око 550 евра) месечно за студенте докторских студија.

Пријаву могу послати сви заинтересовани студенти, држављани Републике Србије, који не поседују још једно држављанство неке од земаља чланица ЕУ.

Адреса за пријаву: http://registr.dzs.cz/registr.nsf

Више информација на: http://www.mzv.cz/belgrade/sr/index.html

Рок за пријаве: 30.9.2017.

Контакт особа за студенте

Милена Миркић

Milena_Mirkic@mzv.cz

 

 


Сазнајте више о стипендијама Владе Републике Чешке током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 16 часова, када ће представници Амбасаде Републике Чешке бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 12 часова и 50 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".
 

Амбасада Републике Грчке

Они који одлуче да студирају у Грчкој, имаће прилику да студирају на универзитетима и вишим школама високо рангираним на светским листама евалуације. Заинтересовани имају прилику да конкуришу за стипендију државних или приватних установа.

Више информација можете пронаћи на веб страници Амбасаде Грчке у Београду: www.mfa.gr/belgrade


Сазнајте више о стипендијама за студирање у Грчкој током Сајма стипендија, 28.09. када ће представници Амбасаде Републике Грчке одржати презентацију са почетком у 13 часова и 10 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".
 


 

Амбасада Републике Кореје у Београду

Амбасада Републике Кореје у Београду сваке године расписује конкурс за стипендије Владе Републике Кореје за постдипломске, мастер и докторске, студије. Овај програм је целокпно финансиран од стране Владе Републике Кореје и укључује програм учења језика у трајању од годину дана, након чега студент наставља студије у својој области. Стипендија покрива повратну авионску карту, школарину, осигурање и месечну стипендију.

Korean Government Scholarship Program

Врста стипендије: Стипендија за постдипломске студије са укљученим програмом учења језика

Ниво студија: мастер и докторске

Земља студирања: Република Кореја

Језик студирања: корејски, енглески

Област: област коју студент одабере

Детаљи/опис и услови стипендије: За ову стипендију се могу пријавити сви држављани Републике Србије и Црне Горе који имају завршен претходни ниво студија са било ког факултета (за мастер свршене основне студије, за докторат свршене мастер студије). Студенти првих годину дана бораве у језичким центрима широм Кореје, како би научили језик, а затим настављају своје студије на одабраним факултетима.

Процес пријаве је подељен по фазама, од којих је прва фаза селекције у амбасади Републике Кореје у Србији, након чега пријаве преузима National Institute for International Education (NIIED) који даље врши селекцију одабраних студената. Дужина трајања студија је 3 године за мастер и 4 године за докторске студије. Стипендија покрива све трошкове укључујући повратну авионску карту, школарину, осигурање и месечну стипендију.

Конкурс за ову стипендију се расписује сваке године у фебруару или марту месецу, а примљени студенти своје студије почињу од јесењег семестра исте године. Тренутна квота за ову стипендију је 4 студента из Србије и 1 студент из Црне Горе.

Адреса/вебсајт: http://srb.mofa.go.kr/http://www.studyinkorea.go.kr/en/main.do

Рок за пријаве: Средина месеца марта сваке године

Контакт особа за студенте

Јелена Милосављевић, асистент у одељењу за културу амбасаде Републике Кореје

011 36 74 225, koreaemb.rs@mofa.go.kr

 

 


Сазнајте више о стипендијама Владе Републике Кореје током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 13 часова, када ће представници Амбасаде Републике Кореје бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 13 часова и 30 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".
 

Образовни систем EQUILIBRIO

Образовни систем EQUILIBRIO већ пуних 17 година једна је од најпознатијих и најугледнијих институција за учење страних језика на територији града Београда. Наш основни циљ је да својим полазницима пружимо најсавременији начин учења и усвајања страних језика и постанемо лидер из области интеркултуралног, неформалног образовања на територији читаве Републике Србије.

Висококвалитетни курсеви, најмодерније методе наставе, одлични технички услови и опремљеност, наставна средства реномираних светских издавача, као и непрекидно усклађивање програма школовања са развојем тржишта, императив су у нашем деловању.

У циљу доступности свим циљним групама на територији читавог града Београда, а захваљујући великом интересовању полазника који нам из дана у дан поклањају своје поверење, Центар EQUILIBRIO послује на чак дванаест локација у граду: Трг Републике, Стари град, Врачар (2),Вуков споменик, Нови Београд (3), Земун, Баново брдо,  Вождовац и Дорћол.

 1. Једногодишња стипендија за учења страних језика (4 семестра) - 1 стипендија, 
 2. Припремни курс за полагање међународно признатих испита  (FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS) - 3 стипендије,
 3. Једносеместрална стипендија за учење шпанског, италијанског или француског језика по избору - 3 стипендије

1) Назив: Једногодишња стипендија за учење страних језика 
Број стипендија: 1
Врста стипендије: Учење страних језика 
Ниво студија: основне академске, мастер и докторске студије
Земља студирања: Србија
Језик студирања: енглески, немачки, италијански, шпански, француски, норвешки, шведски, руски или арапски
Област: Интеркултурално, неформално образовање/ све области
Вредност: 1000€
Детаљи/опис и услови стипендије: Једногодишња стипендија (4 семестра) за учење једног од 9 страних језика у понуди, по избору (енглески, немачки, италијански, шпански, француски, норвешки, шведски, руски или арапски), за студенте Универзитета у Београду, који су били уписани као редовни студенти у школској 2016/17. години. 
Начин конкурисања: Попуњавањем апликационог формулара на сајму стипендија или на www.stranijezici.com/stipendije-za-studente

Рок за конкурисање: 04.10.2017.
Адреса/вебсајт: www.stranijezici.com

 

2) Назив: Припремни курс за полагање међународно признатих испита (FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS)
Број стипендија: 3
Врста стипендије: Учење страних језика 
Ниво студија: основне академске, мастер и докторске студије
Земља студирања: Србија
Језик студирања: енглески
Област: Интеркултурално, неформално образовање/ све области
Детаљи/опис и услови стипендије: Једносеместрална стипендија за похађање припремног курса за полагање међународно признатих испита из енглеског језика (FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS), за студенте Универзитета у Београду, који су били уписани као редовни студенти у школској 2016/17. години. 
Начин конкурисања: Попуњавањем апликационог формилара на сајму стипендија или на www.stranijezici.com/stipendije-za-studente
Вредност: 300€
Рок за конкурисање: 04.10.2017.
Адреса/вебсајт: www.pripremnikursevi.com

3) Назив: Једносеместрална стипендија за учење шпанског, италијанског или француског језика, по избору
Број стипендија: 3
Врста стипендије: Учење страних језика 
Ниво студија: основне академске, мастер и докторске студије
Земља студирања: Србија
Језик студирања: шпански, италијански или француски
Област: Интеркултурално, неформално образовање /све области
Детаљи/опис и услови стипендије: Једносеместрална стипендија за учење шпанског, италијанског или француског језика, по избору, за студенте Универзитета у Београду, који су били уписани као редовни студенти у школској 2016/17. години. 
Начин конкурисања: Попуњавањем апликационог формулара на сајму стипендија или на www.stranijezici.com/stipendije-za-studente

Услови конкурисања за стипендије:

• Студенти Универзитета у Београду, који су били уписани као редовни студенти у школској 2016/17. години 
• Висок просек оцена

Начин конкурисања:
• Попуњавањем апликационог формулара на Сајму стипендија
• Попуњавањем онлајн формулара на страници www.stranijezici.com/stipendije-za-studente

Рок за конкурисање: 04.10.2017.

Адреса/вебсајт: www.stranijezici.com

Контакт особа за студенте

Тијана Лазаревић, Стручни саветник

063/300-935, tijanaeq@gmail.com

 


Сазнајте више о стипендијама Образовног система ЕКИЛИБРИО током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 16 часова, када ће њихови представници бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 13 часова и 50 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".
 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore

Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) is a comprehensive private university, covering an impressive range of programs from Medicine to Arts, through to Economics & Business, Accounting & Finance, Agriculture, Communication and International Relations. In the renowned QS World University Rankings by Subject 2017, Cattolica’s ascendency placed the University in formidable company, with 12 disciplines ranked in the top 300 in the world, or higher. We offer quality tailored services for international students ranging from dedicated orientation events, visa and accommodation assistance, to opportunities for exchange and language courses abroad for enrolled students. Università Cattolica’s excellent international ranking in the placement sector and our industrial ties give our international students unique networking, internship and job opportunities.

UCSC International Scholarship

Scholarship type: Partial, merit-based reductions on tuition fees

Level of studies: Undergraduate, graduate.

Country of study: Italy

Language of study: English or Italian (depending on course)

Field of study: Scholarships available for all study fields offer at Università Cattolica

Details/ description and award criteria: Cattolica reserves partial merit-based scholarships on its English-taught or Italian-taught full time courses, both at undergraduate and graduate level. These scholarships consist of tuition fee reductions that can vary from 20% to 75%, and are requested at the time of applying for the program/s. The number of scholarships available, the amount, and the deadlines vary according to the program.

Application deadline: Varies according to program

Address / web site: http://www.ucscinternational.it/

Contact person for students

Matteo Magnani,  International Marketing and Admissions Coordinator

international.inquiry@unicatt.it/ +390272345120

 

 


Сазнајте више о стипендијама Università Cattolica del Sacro Cuore током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 16 часова, када ће њихови представници бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 14 часова и 10 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".
 

 

Politecnico di Milano

"Politecnico di Milano" ce налази међу 20 водећих универзитета у Европи. Са око 40.000 уписаних студената и преко 1000 професора, највећи је италијански универзитет за велики број техничких и природних наука, архитектуру и дизајн. Од свог оснивања 1863. године "Politecnico di Milano" је базиран на квалитету и иновацији наставе, што је резултирало успостављањем чврсте сарадње са привредним и економским сектором, кроз развој експерименталног истраживања и трансфер технологије.   Међу студентима овог универзитета били су и Гиулио Ната (добитник Нобелове награде, изумитељ полyпропyлена), архитекта Рензо Пиано, Ђованни Батиста Пирелли (оснивач компаније за производњу гума Пирелли) и дизајнер Ђианфранко Фере.

400 стипендија за мастер студије

Врста стипендије: PLATINIUM, GOLD i SILVER стипендије

Ниво студија: Мастер

Земља студирања: Италија

Језик студирања: Енглески и италијански

Област: Природне и техничке науке, архитектура и дизајн

Детаљи/опис и услови стипендије: "Politecnico di Milano"  додељује најбољим студентима "PLATINIUM" стипендије у износу од 13.886€. Студенти који добију "GOLD" стипендију, у износу од 8.886€ годишње, имаће покривене трошкове смештаја у студентском kампусу као и покривене трошкове школарине."SILVER" стипендија покрива трошкове школарине у износу од 3.886€ годишње.

Стипендије су намењене студентима који долазе из земаља ван Европске уније. У просеку половини студената уписаних на мастер програм биће додељена стипендија. За доделу стипендије није потребно посебно аплицирати, сви кандидати пријављени за упис на Мастер студије ће бити аутоматски узети у обзир и за доделу стипендије.

Студенти који још нису дипломирали  могу конкурисати и без претходног стицања дипломе, тако што ће доставити уверење са факултета да могу стећи диплому пре одласка на студије у Милано.

Рок за пријаве: 24.11.2017.

Адреса/вебсајт: www.polinternational.polimi.it

Контакт особа за студенте

Иван Мангов, Представник Универзитета "Politecnico di Milano" за Србију, Црну Гору, Босну и Херцеговину

ivan.mangov@gmail.com

 


Сазнајте више о стипендијама Politecnico Di Milano током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 16 часова, када ће њихови представници бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 14 часова и 30 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".
 

Ca’Foscari

Основан 1868. године као прва пословна школа у Италији, венецијански Универзитет "Ca`Foscari"  је савремен универзитет, који обухвата широки спектар основних и мастер студија, као и бројне постдипломске програме.  Универзитет школује преко 20.000 студената и обухвата 4 основне предметне области: економију, стране језике и књижевност, друштвене и примењене науке.  "Ca`Foscari" Универзитет у Венецији нуди велики број програма на енглеском језику и двоструке дипломе (доубле дегрее), које заједно са бројним уговорима о сарадњи са институцијама из целог света, обогаћују интернационални фокус који је одувек био одлика овог универзитета.  "Ca`Foscari" помаже студентима током њихове универзитетске каријере нудећи и кредите, стипендије и различите подстицаје кроз канцеларију за финансијску помоћ. Постоји и посебно скројена подршка намењена страним студентима, студентима који раде или студентима са инвалидитетом.

Стипендије за двогодишње мастер студије

Ниво студија: Мастер

Земља студирања: Италија

Језик студирања: Енглески

Област: Међународни односи, Рачунододство и финансије, Пословна администрација, Информатика, Заштита културног наслеђа, Економија и финансије, Екологија,  Језичке студије, Маркетинг и комуникације

Детаљи/опис и услови стипендије: Школарина за све* мастер програме износи 2.100,00€

 *Изузетак је програм " Crossing the Mediterranean - Towards Investment and Integration (MIM)" који има посебну процедуру и рокове)

Универзитет Ca`Foscari  нуди бројне погодности за стране студенте, па тако нуде и рефундирање школарине за изузетне студенте. Стипендије се крећу у распону од 4,524€ до 1,934€. Студенти који буду били стипендирани имаће такође и право на исхрану у студентској мензи. Приликом уписа на прву годину мастер студија једини критеријум је материјално стање кандидата. типендија Ca`Foscari  омогућава и оброке у студентској мензи као и ослобађање од појединих такси на Универзитету.

Рок за пријаве: 14.12.2017.

Адреса/вебсајт: www.unive.it/pag/13526

Контакт особа за студенте

Иван Мангов, Представник Универзитета "Ca’ Foscari" за Србију, Црну Гору, Босну и Херцеговину

ivan.mangov@gmail.com

 


Сазнајте више о стипендијама Ca' Foscari током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 16 часова, када ће њихови представници бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 14 часова и 50 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".
 
 

EURAXESS Network Serbia

EURAXESS Network Serbia is part of pan-European EURAXESS network which supports researcher mobility and career development, while enhancing scientific collaboration between Europe and the world. Important instrument of the network is EURAXESS portal. One of portal tool is EURAXESS Jobs, a stress-free recruitment tool where no charges apply. Researchers can find a wealth of constantly updated information on job vacancies, funding opportunities and fellowships throughout Europe. Posting their CV will allow recruiters to find them. Companies or research institutes can post vacancies free of charge and search for the CVs of international top-notch researchers. Users can also directly access the national EURAXESS portals of the partner countries which contain information on research job and funding opportunities, as well as on personalized services in each country.

EURAXESS Jobs http://ec.europa.eu/euraxess/jobs is publishing grants and stipend from thousands of institutions, as well as EC grants implemented through MSCA. 

The Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

The Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) provide grants for all stages of researchers' careers - be they doctoral candidates or highly experienced researchers - and encourage transnational, intersectoral and interdisciplinary mobility. The MSCA enable research-focused organisations (universities, research centres, and companies) to host talented foreign researchers and to create strategic partnerships with leading institutions worldwide.

 • Стипендије за појединце: Individual fellowships (IF): support for experienced researchers undertaking mobility between countries, optionally to the non-academic sector
 • Финансиранје преко НИО које расписују конкурс за иновативне докторске студије: Research networks (ITN): support for Innovative Training Networks

 

Ниво студија: докторске студије

Земља студирања: Све земље Европске уније и придружених земаља

Језик студирања: углавном енглески

Област: све области

 • Студенти конкуришу за Индивидуалну стипендију (ИФ) предлажући свој пројекат заједно са институцијом која му је домаћин.
 • НИО конкуришу за финансирање Иновативне тренинг мреже (ИТН). када се једном мрежа успостави, расписује се конкурс за студенте. Студент самостално конкурише.


Рок за пријаве: Конкурси се објављују свакодневно

Адреса/вебсајт:  https://euraxess.ec.europa.eu/

Контакт особа за студенте

Марија Јовановић, координатор EURAXESS сервисног центра Универзитета у Београду

m.jovanovic@razvojkarijere.bg.ac.rs

 


Сазнајте више о стипендијама Marie Skłodowska-Curie actions током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 13 часова, када ће представници EURAXESS Network Serbia бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 15 часова и 10 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".

 


Лореал Балкан (L'ORÉAL BALKAN)

Компанија Лореал (L’Oréal) основана је 1909. године у Француској.  Данас је светски лидер у козметичкој индустрији, присутан у више од 130 земаља на 5 континената. Лореал  група у свом портфолију има више од 30 интернационалних брендова који обухватају различите производе за бојење и негу косе, негу коже, мирисе и шминку. У компанији широм света ради више од 80 хиљада запослених, од чега око 4 хиљаде научника и истраживача. Лореал на годишњем нивоу само у козметичка и дерматолошка истраживања инвестира око 800 милиона евра.

Лореал Балкан, као огранак Лореал групе у Србији послује од 2004. године. 

Националне стипендије „За жене у науци“

Ниво студија: уписане или завршене докторске студије

Земља студирања: Србија

Језик студирања: српски

Област: природне науке

Детаљи: Програм националних стипендија се у нашој земљи реализује у оквиру међународног партнерства Лореала и Унеска „За жене у науци“ (L'ORÉAL-UNESCO For Women in Science).

Глобални програм „За жене у науци“ постоји од 1998. године,  и представља јединствени и амбициозни пројекат који за циљ има да промовише и охрабри жене које доприносе научном напретку у целом свету. Програм обухвата глобалне Награде „За жене у науци“, које сваке године добија пет најуспешнијих научница у свету, као и интернационалне и националне стипендије,  које се додељују младим талентованим научницама широм света. Локални програми „Жене у науци“ тренутно постоје у око 50 земаља широм света, а у Србији се од 2010. године додељују националне стипендије. Програм се у нашој земљи спроводи у партнерству компаније Лореал Балкан, Националне комисије за Унеско и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Националне стипендије „За жене у науци“ у Србији су намењене научницама из Србије, до 35 године старости, које су уписале или завршиле докторске студије у области природних наука. Годишње се додељују три стипендије, као подршка младим, талентованим и посвећеним женама да унапреде свој научно истраживачки рад и подстицај да наставе да се баве науком у Србији.

Рок за пријаве: Конкурс се расписује једном годишње (обавештење о почетку конкурса објављује се на веб страници) и рок за пријаве траје три месеца. Стипендије се додељују у последњем кварталу сваке календарске године.

Адреса/вебсајт: www.zeneunauci.co.rs

 

Контакт особа за студенте:

Сања Бург, sanja.burg@loreal.com

 


Сазнајте више о националним стипендијама „За жене у науци“ током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 16 часова, када ће представници предузећа Лореал Балкан бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 15 часова и 30 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".


Београдска отворена школа

Београдска отворена школа (БОШ) је непрофитна, образовна организација грађанског друштва основана 1993. године. БОШ оснажује људске ресурсе, унапређује рад јавних институција и организација грађанског друштва, развија и заговара јавне практичне политике у циљу изградње бољег друштва заснованог на слободи, знању и иновацијама.

http://www.bos.rs/

Стипендије Централно-европског универзитета

Ниво студија: Мастер и докторске студије

Земља студирања: Мађарска

Језик студирања: енглески

Област: Друштвене науке (историја, политичке науке, међународни односи, студије рода, економија, право…)

Детаљи/опис и услови стипендије: Студенти морају да имају диплому или уверење о завршеним основним, односно мастер студијама, сертификат о положеном тесту енглеског језика. Студенти се пријављују путем онлајн формулара, а у зависности од програма потребно је приложити препоруке, мотивационо писмо, предлог истраживања… Приликом додељивања стипендије у обзир се узима целокупна пријава.

Рок за пријаве: Средина 2018. године

Адреса/вебсајт: https://www.ceu.edu/

Контакт особа за студенте

Ана Стевановић, координаторка пројеката

ana.stevanovic@bos.rs


Сазнајте више о стипендијама Централно-европског универтитета током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 13 часова, када ће представници Београдске отворене школе бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија и/или посетите презентацију која ће се одржати са почетком у 15 часова и 45 минута у оквиру пратећег програма "15 савета за 15 минута".
 

 

Ваљаоница бакра Севојно АД

Ваљаоница бакра Севојно је лидер у југоисточној Европи у производњи и пласману производа од бакра и легура бакра. Производњу је започела давне 1952. године. Највећи део производа се пласира на инострано тржиште, при чему предњачи тржиште Западне Европе. Наши полупроизводи налазе примену у машиноградњи, електроиндустрији, бродоградњи, петрохемији,енергетици и процесној индустрији,грађевинарству и архитектури. Основ нашег успеха су задовољни купци.Наша мисија је унапређење производње како бисмо постали један од лидера на европском тржишту, а у томе ће нам помаже 1100 посвећених радника Ваљаонице бакра Севојно.
Основну делатност Ваљаоница бакра Севојно чине прерада бакра и легура бакра ваљањем, пресовањем и извлачењем у стандардне полупроизводе: лимове, траке, фолије, ламеле, ронделе, цеви, шипке, шине, профиле и жице. У нашим погонима лије се и прерађује више врста чистог бакра дезоксидисаног фосфором, широк спектар легура бакра са цинком – месинзи као двокомпонентни и трокомпонентни - оловни месинзи, специјални месинзи са калајем, алуминијумом и никлом.

Стипендирање студената

Ниво студија: Основне и мастер

Земља студирања: Србија

Језик студирања: Српски

Област: Металургија, Машинство, Електротехника

Детаљи/опис и услови стипендије:

Обавезе примаоца стипендије:

- Да редовно похађа наставу и испуњава све обавезе које има као редован студент

-  Да све испите полаже у роковима који су прописани наставним планом Факултета и редовно уписује наставне године

-  Да укупни просек на студијама не буде испод 8 (осам)

-  Да након завршетка студија да заснује радни однос код Даваоца стипендије и да у радном односу остане најмање 5 (пет) година

-  У супротном, прималац стипендије биће обавезан да врати целокупни износ стипендије

 

Адреса/вебсајт: http://www.coppersev.com/

 

Контакт особа за студенте

Маријана Чворовић, Сарадник за обуку и развој

mcvorovic@vbs.co.rs,  065/868-48-48

 

 


Сазнајте више о стипендијама Ваљаонице бакра Севојно током Сајма стипендија, 28.09. од 13 до 16 часова, када ће њихови представници бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија.
 

 

Представништво Россотрудничества у Србији РЦНК „Руски дом“/ Россотрудничество и Министарство науке и образовања Русије /

Руски центар за науку и културу „Руски дом“ у Београду представља државну институцију, која улази у структуру Федералне агенције за  питања заједнице неѕависних   држава, сународника у расејању и међународну друштвену сарадњу (,,РОССОТРУДНИЧЕСТВО“ ) у Републици Србији.  Центар је  отворен 09.04.1933.године и добио назив Руски дом“Императора Николаја II“.  У свом вишедеценијском  раду „Руски дом“ је следио два основна  циља: очување  доприноса руске емиграције развоју српске културе и  јачање пријатељских, културних, међународних веза двеју братске земље – Русије и Србије.  У „Руском дому“ радe:  течајеви руског језика, библиотека, видеотека, руска музичка шкила, дечије школе сликања.  Једном годишње (почетком јуна) се организује полагање међународног сертификационог испита из руског језика. Активности центра укључују различите форуме, конференције, стручне семинаре,презентације књига, књижевно-музичке салоне, уметничке изложбе и концерте.

www.ruskidom.rs

Kонкурс за пријем држављана Републике Србије на школовање у високообразовним институцијама у Руској Федерацији

Врста стипендије: Издвајање квота на рачун државног буџета Руској Федерацији / државна академска стипендија из федералног буџета (у току целокупног периода школовања, независно од постигнутих резултата) и пружањем домских места у студентским домовима по условима који важе за држављане Руске Федерације који се школују о трошку федералног буџета.

Ниво студија: Основне студије: бакалавријат, специјалитет. Мастер студије. Докторске студије (аспирантура). Специјализација за лекаре.

Земља студирања: Руска Федерација

Језик студирања: Руски

Област:  www.russia-edu.ru

Детаљи/опис и услови стипендијe: Школовање о трошку федералног буџета у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији подразумева:

 • могућност наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (средња школa, факултет)
 • бесплатно студирање
 • добијање  новчане  стипендије без обзира на академски успех
 • смештај у студентском дому

Страни држављани који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима државних образовних институција по допунским општеобразовним програмима који обезбеђују припрему за усвајање професионалних образовних програма на руском језику, такође о трошку федералног буџета, са исплатом стипендија.

Рок студирања на припремном факултету или припремном одељењу је једна година, и она не улази у трајање школовања по основним стручним образовним програмима.

Трошкове превоза кандидата до места школовања, добијања полисе добровољног здравственог осигурања и трошкови исхране сноси сам кандидат.

У првој етапи конкурса кандидати треба да попуне пријаву на сајту www.russia.study и аплоудују у одговарајућа поља сву неопходну документацију (оригинал на српском језику и превод на руски језик). Након тога да одштампају са сајта пријаву, потпишу, скенирају и аплоудују у одговарајуће поље. На крају обавезно потребно послати пријаву на проверу и пратити свој профил на сајту.

Сва документа морају бити преведена на руски језик и оверена од стране судског тумача.

Кандидат који конкурише на смер групе „Уметност и култура“ и „Архитектура" мора да прође додатна тестирања креативних способности директно у образовним институцијама на које жели да се упише. Информације о датумима додатних тестирања креативних способности налазе се на сајтовима институција или на сајту  www.russia-edu.ru/. Кандидат самостално се пријављује  образовној институцији и у свом трошку одлази на полагање испита у РФ.

Рок за пријаве: Биће објављен на сајту  www.ruskidom.rs  у јануару 2018.години

Адреса/вебсајт:  ул. Краљице Наталије 33 11000 Београд, Србија, http://rs.gov.ru

 

Контакт особа за студенте

Јулија Зорић, координатор образовних програма

011/2642 179, ruskidomkvota@mail.ru

 


Сазнајте више о стипендијама  за студирање на високообразовним институцијама Руске Федерације током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 16 часова, када ће  представници Представништва Россотрудничества у Србији РЦНК „Руски дом“  бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија.
 

 

Задужбина Студеница – Studenica Foundation, San Francisko, USA

Задужбина приватна америчка нeвладина и непрофитна организација основана 1995. године у Сан Франциску, Калифорнији. Наши основни хуманитарни циљеви су фокусирани на образовање, културу и науку, са посебним тежиштем на подршци младим талентима. Задужбина Студеница се ослања на уверење да је обнова било које нације једино могућа ако се константно води рачуна о ваљаности и интегритету њеног образовног система.Зато је главни циљ Задужбине да подржи и унапреди све напоре који воде ка обнављању и стварању бољег система образовања у Србији. Додатни циљ ове Задужбине је стипендирање талентованих младих Срба и Српкиња у Србији, Републици Српској и Региону. Наше српско и америчко искуство потврђује непроцењиву вредност и незамењиву улогу коју има образовање у напретку друштва. Од оснивања Задужбине, стипендију је добило преко 2.000 студената, укључујући и око 300 стипендија за постдипломске студије на Харварду, Колумбији, Универзитету у Чикагу, Берклију, Станфорду, МИТ и другим.  Задужбина Студеница доделила је и значајна бесповратна средства за образовне пројекте, пројекте цркве и различите  друштвене и културне институције, издавање књига, хуманитарне и друге подухвате.

http://www.studenica.org

Стипендија Задужбине Студеница

Врста стипендије: Годишња бесповратна стипендија у износу 1.500 US $

Ниво студија: Стипендије су намењене студентима завршних година основних студија (последње две године редовних студија) са државних Универзитета у Србији. Могу се пријавити и студенти Мастер студија, али предност имају студенти основних.

Земља студирања: Србија /Државни универзитет/

Језик студирања: Српски језик

Област: Стипендија је намењена свим факултетима

Детаљи/опис и услови стипендије: Сваке године ову стипендију добија 40 до 45 студената. Она је намењена искључиво студентима и студенткињљама српске националности.

Конкурс се објављује на сајту Задужбине http://sr.studenica.org// почетком сваке академске године.

Пријављивање на конкурс се од 2016. комплетно врши онлајн.

Услови конкуса се налазе на сајту Задужбине и обухватају: 

-         формулар за пријављивање (PDF)

-         биографију

-         потврда о упису текуће школске године

-         потврда о просеку оцена на досадашњим студијама

-         копију крштенице Српске православне цркве (оригинал на увид)

Приликом избора, један од критеријума је и заступљеност факултета и равномерна расподела стипендија у односу на број студената по појединим факултетима.

Обавезе: Волонтирање у програмима и пројектима Задужбине која укључују претраживање Интернета, превођење енглеско/српски, писање текстова за сајт, учешће у организацији догађаја, израда презентација и друго.

Адреса/вебсајт: http://www.sr-studenica.org/

Контакт особа за студенте

Маја Арежина

studenicafoundation@gmail.com

 


 

ДИГИТ ДОО БЕОГРАД

ДИГИТ д.о.о. се бави развојем и имплементацијом сложених софтверских решења. Наши стратешки софтверски производи су - ЕРП систем “ФИС” и биллинг систем “ЕДИС” који су базирани на Орацле технологији.

www.digit.co.rs

Студентске стипендије

Ниво студија: Основне 4.година, Мастер  / Уписан на следеће факултете - ЕТФ, ФОН, Математички факултет Универзитета у Београду или Електронски факултету Универзитета у Нишу

Земља студирања: Србија

Језик студирања: српски

Област: информатика

Детаљи/опис и услови стипендије:

Нудимо следеће услове:

· Континуирано усавршавање током студија на Орацле Университy обукама

· Учешћем на интерним радионицама Сертификацију за Java Programmer Associate и Java Programmer Professional

· Запослење на радном месту Јава програмер након завршетка студија

· Стипендиста нема обавезу враћања стипендије ако му стипендитор не омогући заснивање радног односа у року од 30 дана након дипломирања

 

Од кандидата очекујемо да:

· редовно полаже испите и да периодично доставља потврду о положеним испитима

· током примања стипендије проведе минимално 8 сати недељно на задацима добијеним од ментора, ради стицања потребних знања и вештина за рад са Oracle JDeveloper и Oracle ADF

· подноси месечне извештаје у електронској форми о обављеним задацима;

· не прелази на други факултет или студијски програм без сагласности стипендитора;

· по завршетку факултета заснује радни однос код стипендитора на период од годину дана 

 

Рок за пријаве: Пријаве се примају до 30.09.2017. године

 

Адреса/вебсајт: Пријаве слати на е-маил digit@digit.co.rs са текстом у предмету мејла: „стипендија_Име_Презиме“

Контакт особа за студенте

Нена Облаковић-Николић

nena.oblakovic-nikolic@digit.co.rs
Сазнајте више о стипендијама ДИГИТ ДОО Београд током Сајма стипендија, 28.09. од 13 до 16 часова, када ће њихови представници бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија.

 

ЕКО Serbia А. D.

EKO Serbia А.D. је чланица пословне групе Hellenic Petroleum, водеће нафтне компаније и енергетског лидера у Грчкој и региону југоисточне Европе. У Србији послује кроз мрежу од 53 бензинске станице под брендом ЕКО. Осим продаје свих врста горива (EVRO Premium BMB-95, EVRO BMB-98, evro-dizel i TNG) и мазива, ЕКО бензинске станице нуде и бројне додатне садржаје. Такође, компанија се бави пословима набавке, превоза и продаје горива, мазива и течног гаса за комерцијалне и индустријске клијенте. Штавише, компанија, након што уради процену тржишних трендова и профита од инвестиција, гради нове бензинске пумпе или реновира постојеће у циљу обезбеђивања бољих услуга потрошачима.

Стипендија за постдипломске – мастер студије у Грчкој- Крит

Ниво студија: Мастер студије

Земља студирања: Грчка

Језик студирања: Енглески

Област: Нафтни инжењеринг

Детаљи/опис и услови стипендије: Стипендија се обезбеђује за студенте из Србије на Универзитету техничких наука на Криту, у трајању од 12 месеци.

Право на аплицирање за стипендију имају кандидати који испуњавају следеће услове:

1. Завршен факултет из инжењерских области (механика, металургија, хемија) са минималним просеком 7

2. Активно коришћење енглеског језика уз интернационални сертификат

3. Кандидат није корисник других стипендија

 

Студентима ће бити покривени трошкови мастер студија – школарина у износу од 3000 евра, као и трошкови смештаја и живота у Грчкој у износу од 1000 евра месечно у трајању од 12 месеци.

Рок за пријаве: 01.06.2018.

Адреса/вебсајт: www.ekoserbia.com

 

Стипендија за постдипломске – мастер студије у Грчкој – Пиреј

Ниво студија: Мастер студије

Земља студирања: Грчка

Језик студирања: Енглески

Област: Енергетска стратегија, право и економија

Детаљи/опис и услови стипендије: Стипендија се обезбеђује за студента из Србије на Универзитету у Пиреју, у трајању од 18 месеци.

Право на аплицирање за стипендију имају кандидати који испуњавају следеће услове:

1. Дипломирани студенти који су диплому основних студија стекли 2016, 2017. и 2018. године из следећих области: право, финансије, политичке науке, економија, саобраћај, електротехника, машинство

2. Активно коришћење енглеског језика уз интернационални сертификат

3. Кандидат није корисник других стипендија

4. На конкурс се могу пријавити и студенти који ће дипломирати до септембра 2018.

 

Студентима ће бити покривени трошкови мастер студија – школарина у износу од 3000 евра, као и трошкови смештаја и живота у Грчкој у износу од 1000 евра месечно у трајању од 18 месеци.

Рок за пријаве: 01.06.2018.

Адреса/вебсајт: www.ekoserbia.com

 

 

Контакт особа за студенте

Stipendije@hellenic-petroleum.rs

 


Сазнајте више о стипендијама акционарског друштва ЕКО Serbia током Сајма стипендија, 28.09. од 10 до 16 часова, када ће њихови представници бити на располагању у оквиру консултативно-информативних сесија.


 

Задужбине и фондови Универзитета у Београду

 

Задужбинарство у Србији има дугу традицију. Бројни знаменити и имућни Срби су своју имовину завештали Универзитету у Београду.

Према подацима из децембра 1939. године Универзитет је располагао са 75 задужбина и фондова. Задужбине и фондови намењени су најчешће за награђивање студентских стручних и научних радова, помагање сиромашних студената и студентских установа, за студентске стипендије, специјалне научне сврхе и опште универзитетске потребе.

Најстарији регистровани фонд је Фонд за подизање Ботаничког врта који је основан 1890. године.

У току Другог светског рата имовина универзитетских задужбина је претрпела велике штете – бројне зграде су срушене, другима је опала вредност, а новчани фондови су се гасили због обезвређивања новца. Дуго времена након Другог светског рата Универзитет није имао право управљања својим задужбинама и фондовима.

У складу са важећим законским прописима Универзитет је од 1997. године до данас обновио рад 11 задужбина и 3 фонда и улаже велике напоре за враћање ових задужбина.

Последњих година се наставља традиција задужбинарства, а Универзитет има неколико активних новооснованих фондова из којих се стипендирају и награђују студенти.

Значајне задужбине којима, по решењима Министарства културе из 1995. године, управља Универзитет у Београду су: Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, Задужбина Веселина Лучића, Задужбина Влајка Калинића, Задужбина Ђоке Влајковића, Задужбина Рада и Милана Вукичевића, Задужбина Светозара Видаковића и жене Магдалене, Задужбина Љубице М. Здравковић, Фонд Милана Стевановића - Смедеревца и супруге Даринке.

Универзитет у Београду и даље ће чинити напоре у циљу враћања целокупне задужбинске имовине за добробит студената и универзитетске наставне базе и наставника чиме ће последња воља задужбинара бити испоштована.

 

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ђеловића

 • Стипендије студентима Универзитета у Београду – Економског факултета   и студентима Универзитета у Београду – Правног факултета 
 • Награда  за стручне радове студената  Универзитета у Београду из области правних и економских наука  
 • Партиципација у трошковима школарине студентата докторских академских студија Универзитета у Београду- Економског факултета  и Универзитета у Београду-Правног факултета 

Задужбина Влајка Каленића

 • Стипендије студентима Универзитета у Београду – Економског факултета 

Задужбина Радe и Милана Вукићевића

 • Стипендије студентима Универзитета у Београду – Медицинског факултета 

Фондација Косте Мигрића

 • Стипендијe најбољим студентима Универзитета у Београду 

Задужбина Љубице М. Здравковић

 • Стипендије  студентима Универзитета у Београду 

Фондација Mилана Стефановића - Смедеревца и супруге Даринке

 • Стипендије студентима Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине

Фондација „Сестре Булајић“

 • Новчане награде за по два најбоља одбрањена дипломска рада из архитектуре и физичке хемије одбрањена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и Факултету физичке хемије Универзитета у Београду 

Задужбина Ђоке Влајковића

 • Награде за најбољи научни рад  младих научних радника Универзитета у Београду
 • Стипендијe студентима Универзитета у Београду

Фондација „Нови добротвори Универзитета у Београду“

 • Стипендије студентима Универзитета у Београду

ФондацијaГордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“

 • Новчане награде најбољим студентима Технолошко-металуршког факултета, Машинског факултета и Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Фондација  „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing.occe Никола Драгићевић“

 • Новчане награде најбољем дипломираном студенту на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду и Економском факултету Универзитета у Београду

 


 

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ђеловића

Стипендије студентима Универзитета у Београду – Економског факултета   и студентима Универзитета у Београду – Правног факултета

На конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Економског факултета и Правног факултета Универзитета у Београду, који се у текућој школској  години финансирају из буџета Републике Србије. Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине. Стипендија се додељује десет месеци.

            Критеријуми за добијање стипендије су:

 • редовно уписивање школске године,
 • висина просечне оцене свих  положених предмета током студирања, најмање 9,
 • други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).          

Потребна документација:

 • пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),      
 • уверење о упису  текуће школске  године  у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • уверење о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
 • фотокопија личне карте.

Пријаве се подносе Правном и Економском факултету.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање  имовином Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426, и на интернет страници Универзитета  www.bg.ac.rs –Конкурси Универзитета.

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници www.bg.ac.rs

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец дана.

 

Награда  за стручне радове студената  Универзитета у Београду из области правних и економских наука

На конкурс се могу пријавити студенти  факултета Универзитета у Београду који се у школској години финансирају из буџета Републике Србије.

Потребна документација:

 • пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),      
 • уверење о упису школске године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • фотокопија личне карте,
 • стручни рад студента у штампаној и електронској верзији (на e-mail popovm1@rect.bg.ac.rs).         

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за конкурс „Награде Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ђеловића“.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на тел. 3207-426 и на интернет страници www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Одбор Задужбине доноси одлуку о избору најбољих  стручних радова и објављује је на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.                       

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец дана.

 

Партиципација у трошковима школарине студентата докторских академских студија Универзитета у Београду- Економског факултета  и Универзитета у Београду-Правног факултета

На Конкурс се могу пријавити студенти докторских академских студија Универзитета у Београду-Економског факултета и студенти докторских академских студија Универзитета у Београду-Правног факултета.

На Конкурс немају право учешћа студенти који су добили средства за финансирање докторских академских студија Универзитета у Београду од Министарства просвете и науке или факултета и других установа и институција.  

Партиципација се додељује  се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Критеријуми за добијање партиципације:

1) редовно уписивање школске године у оквиру одређеног студијског програма,

2) висина просечне оцене преко 9,0 током основних и дипломских (мастер) студија 

Потребна документација:

 • ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета  www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
 • УВЕРЕЊЕ о упису одговарајуће године студија,
 • УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
 • ИЗЈАВА да нису добијена средства за докторске академске студије,
 • ИЗВОД из евиденције незапослених лица,
 • ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.

Пријаве се подносе Правном и Економском факултету.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426, и на интернет страници  www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Избор кандидата обавља Економски, односно Правни факултет и предлог одлуке о додели партиципације достављају Одбору Задужбине.

На основу предлога факултета, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели партиципације и објављује је на интернет страници Универзитета  www.bg.ac.rs –на страници Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

 


 

Задужбина Влајка Каленића

           

Стипендије студентима Универзитета у Београду – Економског факултета

На конкурс се могу пријавити студенти Универзитета у Београду Економског факултета уписани на основне академске студије, који се у текућој школској  години финансирају из буџета Републике Србије. Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине. Стипендије се додељују десет месеци.         

Услови за добијање стипендије су:

 • редовно уписивање школске године,
 • висина просечне оцене за све положене предмете, најмање 9,
 • слабије материјално стање, што се доказује потврдама о примањима чланова породице, за период јануар- септембар  текуће  године.    

Потребна документација:

 • пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),      
 • уверење о упису школске године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • уверење о положеним предметима и просечној оцени за све положене предмете,
 • фотокопија личне карте,
 • уверење о просечном месечном приходу по члану породице за период јануар – септембартекуће  године
 • пореско уверење са општине на којој је пријављен  подносилац пријаве (студент), о томе да ли се и за коју непокретну имовину дужи као порески обвезник. 

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком „За Конкурс Задужбине Влајка Каленића“.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.           

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на Универзитету у Београду - Сектор за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет страници www.bg.ac.rs –Конкурси Универзитета.

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници www.bg.ac.rs – на страници Задужбине Влајка Каленића.

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец дана.


 

Задужбина Радe и Милана Вукићевића

 

Стипендије студентима Универзитета у Београду – Медицинског факултета

 

На Конкурс се могу пријавити студенти Универзитета у Београду уписани на интегрисане студије Медицинског факултета који се у текућој школској години финансирају из буџета Републике Србије. Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације. Стипендије се додељују десет месеци.

Услови за добијање стипендије су:

 • редовно уписивање школске године,
 • висина просечне оцене за све положене предмете, најмање 9.             .    

Потребна документација:

 • пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),      
 • уверење о упису текуће школске године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • уверење о положеним предметима и просечној оцени за све положене предмете,
 • фотокопија личне карте.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Задужбине Радe и Милана Вукићевића.          

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на Универзитету у Београду - Сектор за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет страници www.bg.ac.rs –Конкурси Универзитета.   

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници www.bg.ac.rs – на страници Задужбине Радe и Милана Вукићевића.

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец дана.


 

Фондација Косте Мигрића

Стипендијe најбољим студентима Универзитета у Београду

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија који се у текућој школској  години финансирају из буџета Републике Србије.Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације. Стипендија се додељују десет месеци.        

Услови за добијање стипендије су:

 • редовно уписивање школске године,
 • висина просечне оцене за све положене предмете, најмање 9,
 • слабије материјално стање, што се доказује потврдама о примањима чланова породице, за период јануар- септембар  текуће  године.             .    

Потребна документација:

 • пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),      
 • уверење о упису школске године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • уверење о положеним предметима и просечној оцени за све положене предмете,
 • фотокопија личне карте,
 • уверење о просечном месечном приходу по члану породице за период јануар – септембар текуће  године
 • пореско уверење са општине на којој је пријављен  подносилац пријаве (студент), о томе да ли се и за коју непокретну имовину дужи као порески обвезник. 

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Фондацијe Косте Мигрића.         

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на Универзитету у Београду - Сектор за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет страници www.bg.ac.rs –Конкурси Универзитета.  

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници www.bg.ac.rs – на страници Фондацијe Косте Мигрића.

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец дана.


 

Задужбина Љубице М. Здравковић

Стипендије  студентима Универзитета у Београду

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија који се у школској години финансирају из буџета Републике Србије. Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине. Стипендија се додељује десет месеци.

Услови за добијање стипендије су:

 • редовно уписивање школске године,
 • висина просечне оцене за све положене предмете, најмање 9,
 • други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).          

Потребна документација:

 • пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),      
 • уверење о упису школске године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • уверење о положеним предметима и просечној оцени за све положене предмете,
 • фотокопија личне карте.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Задужбине Љубице М. Здравковић.   

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на Универзитету у Београду - Сектор за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет страници www.bg.ac.rs –Конкурси Универзитета.  

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници www.bg.ac.rs – на страници Задужбине Љубице М. Здравковић.   

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец дана.


Фондација Mилана Стефановића - Смедеревца и супруге Даринке

Стипендије студентима Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија са факултета Универзитета у Београду, на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине који се у школској години финансирају из буџета Републике Србије.Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације. Стипендија се додељује десет месеци.     

Услови за добијање стипендије су:

 • редовно уписивање школске године,
 • висина просечне оцене за све положене предмете, најмање 9,
 • предност ће имати студенти који су уписани на акредитовани студијски програм/модул менаџмента или трговине.               

 

Потребна документација:

 • пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),      
 • уверење о упису текуће године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • уверење о положеним предметима и просечној оцени за све положене предмете,
 • фотокопија личне карте.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на Универзитету у Београду - Сектор за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет страници www.bg.ac.rs –Конкурси Универзитета.

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници www.bg.ac.rs – на страници Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец дана.Фондација „Сестре Булајић“

Новчане награде за по два најбоља одбрањена дипломска рада из архитектуре и физичке хемије одбрањена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и Факултету физичке хемије Универзитета у Београду

На Оглас се могу пријавити кандидати који су дипломирали у периоду од јуна претходне до јуна текуће године дипломирали на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и Факултету физичке хемије Универзитета у Београду.    

Потребна документација:

 • пријава на Оглас,
 • фотокопија дипломе и личне карте,
 • дипломски рад кандидата.

Пријаве се подносе Архитектонском факултету и Факултету за физичку хемију.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон 3207-426.    

Избор дипломских радова обавља Архитектонски, односно Факултет за  физичку хемију и предлог одлуке о додели награде достављају Одбору Фондације.На основу предлога факултета, Одбор Фондације донеће одлуке о додели награде.Одлуку о додели награда уручиће Ректор Универзитета у Београду.

Оглас о додели награда објављује се на огласној табли и сајту Универзитета у Београду, огласним таблама Архитектонског факултета и Факултета физичке хемије.     

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец дана.


 

Задужбина Ђоке Влајковића

Награде за најбољи научни рад  младих научних радника Универзитета у Београду

На конкурс се могу пријавити кандидати са :

 • Групације природно-математичких наука,
 • Групације техничко-технолошких наука,
 • Групације медицинских наука,
 • Групације друштвено-хуманистичких наука.

Конкурс је намењен млади истраживачима старости до четрдесет година.

Критеријуми за добијање Награде су:

1) Научни рад објављен у претходне две године са афилијацијом Универзитета у Београду.

2) Научни рад евидентиран DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа закључно са одређеним датумом.

3) Научни рад где је кандидат одговорни аутор (corresponding author).

Награде су у прошлој години износиле по 100.000,00 динара.

Потребна документација:

 • ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
 • потврдa о радномодносунаУниверзитету у Београду
 • краткaбиографијa
 • ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ
 • НАУЧНИ РАД који је објављен у часопису издавача са SCI или SSCI  листа (доставити у електронској верзији у PDF формату и у штампаној верзији

Мејл адреса на коју треба доставити рад је: popovm1@rect.bg.ac.rs

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића   

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за старање о имовини Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на  интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Избор кандидата за доделу награда обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs  на страници Задужбине Ђоке Влајковића.

Конкурс се расписује крајем године и траје два месеца.

 

Стипендијe студентима Универзитета у Београду

 

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије.

           

Критеријуми за добијање стипендије су:

1) редовно уписивање школске године,

2) висина просечне оцене свих  положених предмета током студирања, најмање 9,00.

3) други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).   

      

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине.

 

Стипендија се додељује десет месеци у месечном износу који је прошле године износио 10.000,00 динара.

 

Потребна документација:

 • ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
 • УВЕРЕЊЕ о упису школске 2016/2017. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
 • ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.

 

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за старање о имовини Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs  на страници Задужбине Ђоке Влајковића.

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец дана.


 

Фондација „Нови добротвори Универзитета у Београду“

Стипендије студентима Универзитета у Београду

 

Додељује се  по једна стипендија студентима са:

 • Групације природно-математичких наука,
 • Групације техничко-технолошких наука,
 • Групације медицинских наука,
 • Групације друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија који се у текућој школској години финансирају из буџета Републике Србије.        

Критеријуми за добијање стипендије су:

 1. редовно уписивање школске године,
 2. висина просечне оцене свих  положених предмета током студирања, најмање 9,00.
 3. други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).   

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине.

Стипендија се додељује десет месеци и прошле године износила је 10.000,00 динара.

 

Потребна документација:

 • ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
 • УВЕРЕЊЕ о упису школске  године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
 • ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Фондација „Нови добротвори Универзитета у Београду“. Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за старање о имовини Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на  интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.  Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs  на страници Фондација „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Конкурс се расписује крајем године и траје око месец дана.

           


 

Фондацијa„Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“

 

Новчане награде најбољим студентима Технолошко-металуршког факултета, Машинског факултета и Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Конкурс за доделу три новчане награде Фондације „Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“  у износу од по 300 евра у динарској противредности (укупно 900 евра), према званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, најбољим студентима Технолошко-металуршког факултета, Машинског факултета и Електротехничког факултета Универзитета у Београду, и то:

1. Једној  студенткињи која је у току претходне школске године завршила основне академске, односно интергисане основне академске и мастер академске студије у року са највишом просечном оценом.

2.  Једном  студенту који је у току претходне школске године завршио основне академске, односно интергисане основне академске и мастер академске студије у року са највишом просечном оценом.

3. Једну награду студенту или студенткињи за најбољи научно-истраживачки рад, односно стручни рад студента, не мора бити први аутор.

Студенти са наведених факултета подносе молбе и радове матичним факултетима.

 

Потребна документација:

 • пријава на Конкурс,
 • уверење о свим положеним испитима,
 • фотокопија дипломе и личнекарте,
 • научно-истраживачки рад, односно стручни рад студента, не мора бити први аутор.

Пријаве се подносе Технолошко-металуршком факултету, Машинском факултету и Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон 3207-426.           

Избор најбољих студената обављају Технолошко-металуршки факултет, Машински факултет и Електротехнички факултет и предлоге одлука о додели награде достављају Одбору Фондације.

На основу предлога факултета, Одбор Фондације доноси одлуке о додели награда. Уколико предложени студенти имају исту просечну оцену, награду добија студент и студенткиња који су стекли најмање 60 ЕСПБ бодова у свакој години студирања, који нису поновили ни једну годину студија и који су студије завршили за краће време.

Конкурс о додели награда објављује се на огласној табли и сајту Универзитета у Београду, огласним таблама Технолошко-металуршког факултета, Машинског факултета и Електротехничког факултета Универзитета у Београду.                                                      


 

Фондација  „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing.occe Никола Драгићевић“

 

Новчане награде најбољем дипломираном студенту на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду и Економском факултету Универзитета у Београду

Оглас за доделу новчане награде Фондације „Mrph Љубица Војтех Драгићевић и ing.occe Никола Драгићевић“ по једном најбољем дипломираном студенту на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду и Економском факултету Универзитета у Београду.

            Награда је прошле године износила 30.000,00 динара.  

На Оглас се могу пријавити кандидати који су у претходној школској години дипломирали на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду и на Економском факултетуУниверзитета у Београду.

За награду могу конкурисати кандидати који  су у најкраћем року и с најбољим успехом завршили студије. Предност имају студенти слабијег материјалног стања.

Потребна документација:

 • пријава на Оглас,
 • уверење о свим положеним испитима,
 • фотокопија дипломе и личне карте.

Пријаве се подносе Фармацеутском факултету и Економском факултету.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон 3207-426.

Избор најбољег дипломираног студента обавља Фармацеутски, односно Економски факултет и предлог одлуке о додели награде достављају Одбору Фондације. На основу предлога факултета, Одбор Фондације доноси одлуке о додели награде.     

Оглас о додели награда објављује се на огласној табли и сајту Универзитета у Београду, огласним таблама Фармацеутског факултета и Економског факултета.

 

Контакт за студенте: 

011/ 3207-426