Pripremi se - upiši se

Cilj ovog programa je tendencija jednakosti pristupa visokom obrazovanju, kroz pružanje podrške pri pripremi i upisu na fakultet onim maturantima kojima je to najpotrebnije. Ovaj program kreiran je po uzoru na Pilot program podrške srednjoškolcima koji je realizovan tokom 2013. na Univerzitetu u Beogradu u okviru projekta „Jednak pristup visokom obrazovanju za sve“. 
 
Program se sastoji iz:
  • „Ćaskanja“ sa predstavnicima fakulteta Univerziteta u Beogradu, kada učesnici u neformalnoj atmosferi i bez treme mogu da pitaju sve što ih zanima o prijemnom ispitu, predavanjima i vežbama na fakultetu, budućem zanimanju i sl.
  • Edukativnih radionica: „Upoznaj svoje potencijale“, „Donošenje odluka“, „Uči lako – saznaj kako“, „Planiranje i organizacija vremena“, „Kako razvijati samopouzdanje“, „Upravljanje tremom i stresom“
  • Saradnje sa fakultetima oko omogućavanja pojedinim učesnicima finansijskih olakšica prilikom upisa (poput besplatnog pohađanja pripremne nastave ili konsultacija sa profesorima na fakultetima gde pripremna nastava nije organizovana, oslobađanja od plaćanja polaganja prijemnog ispita, i sl.)
  • Individualnih konsultacija učesnika sa CzRK savetnicima
 
Program „Pripremi se – upiši se“ realizuje se u saradnji sa obrazovnim institucijama koje promovišu program kod svojih maturanata, prikupljaju potrebnu dokumentaciju za prijavljivanje, učestvuju u komisiji zajedno sa Timom za podršku studentima i budućim studentima Univerziteta u Beogradu prilikom odabira kandidata i pomažu logistički u realizaciji „Ćaskanja“ i radionica.
 
Prijavljivanje za program vrši se podnošenjem dokumentacije kojom se potvrđuje pripadnost kandidata podzastupljenim grupama u visokom obrazovanju i pisanjem motivacionog pisma za učešće u programu.
 
Do sada, realizovan je u saradnji sa:
2016/17 – Domom učenika srednje železničke škole i Domom učenika „Jelica Milovanović“