CzRK programi

 

U sklopu svojih redovnih aktivnosti Centar za razvoj karijere, osmislio je i realizovao različite programe koji su pre svega namenjeni studentima i diplomiranim studentima Univerziteta u Beogradu a u cilju sticanja znanja i veština koja će im biti od značaja prilikom pozicioniranja na tržištu rada.
 

 

 

Postoje i CzRK programi psihološko-pedagoške podrške i edukacije, kao i početne orijentacije na fakultetu, koji su namenjeni najmlađim korisnicima: potencijalnim studentima Univerziteta u Beogradu (maturantima u srednjim školama) i brucošima, pre svega onima koji pripadaju podzastupljenim grupama stanovništva u visokom obrazovanju. Ovi programi uvedeni su 2016. godine prema Kratkoročnoj strategiji unapređenja podrške i pomoći studentima Univerziteta u Beogradu.