Лекције из праксе

Програм „Лекције из праксе“ реализује Универзитет у Београду, Центар за развој каријере и саветовање студената у сарадњи са послодавцима. Замишљен је тако да уважи интересовања студената појединих факултета и њихове потребе које се тичу развоја каријере и омогући им да у непосредном контакту са различитим послодавцима добију важне савете и смернице које ће им олакшати процес запошљавања и увођење у свет рада. Кроз овај програм студенти и дипломци имају прилику да сазнају нешто о темама које излазе из оквира њихових студијских програма и овладају знањима и вештинама које ће моћи да примењују у раду. Током једног семестра у гостима је послодавац са којим ће се реализовати циклус радионица и других активности за унапређење запошљивости дипломаца и њихових вештина активног управљања каријером. 
 

До сада су у овом програму учествовали:
- "Youngculture" - 2015. god. ( 24.april / 20.mart)