Zum kafica - 45 minuta sa...

 
"Zum kafica - 45 minuta sa..." predstavlja novi format onlajn karijernog vođenja i savetovanja, koji je osmišljen i započet tokom aprila 2020. kako bi ove usluge Centra bile dostupne studentima i tokom perioda pandemije. Druženje organizujemo putem Zoom platforme, u formi sastanka, kako bi naši studenti bili što motivisaniji da uzmu aktivno učešća u diskusiji.   
 
Prvu Zum kaficu održali smo 28. aprila 2020. i tom prilikom ugostili Jovanu Piper, master psihologa, koja je sa studentima razgovarala o tehnikama i načinima uspešne organizacije vremena, učenju, motivaciji i ciljevima. Zbog velikog interesovanja koje su pokazali naši studenti, odlučili smo da ovaj online format druženja uvrstimo u redovne aktivnosti Centra.  
 
Studenti nam dostavljaju pitanja za najavljene teme i goste unapred, a naši moderatori se trude da tokom 45 minuta onlajn druženja dobiju što više odgovora i saveta povodom postavljenih pitanja, dilema i nedoumica studenata. Studenti takođe imaju mogućnost da pitanja postavljaju i tokom samog onlajn druženja. 
 

 

Do sada smo realizovali: 

 
Ukoliko imate predlog teme ili predavača, slobodno nam pišite na centar@razvojkarijere.bg.ac.rsrado ćemo razmotriti svaki predlog. 
 

Za sve koji nisu uspeli da se uključe i uživo prate Zum kafice, trudimo se da obezbedimo i audio snimke događaja koji su dostupni na našem YouTube kanalu za naknadno gledanje.  Snimke nekih od naših dosadašnjih druženja možete pogledati na našem YouTube kanalu: https://www.youtube.com/user/UniCzRKBgd/videos