Saznajte više o sebi


Kako da saznam više o sebi - svojim profesionalnim interesovanjima, sposobnostima, veštinama i motivaciji za rad - i upotrebim to za uspešno predstavljanje poslodavcu ili donošenje karijerne odluke?