Вештине

Veštine su naučene sposobnosti – stvari koje radimo dobro. Većina studenata ima mnogo više veština nego što ih je svesna, ali je sklona da svoje veštine uzima zdravo za gotovo – kao nešto što se podrazumeva.

Kada govorimo o veštinama, možemo da napravimo razliku između veština koje su zasnovane na stručnom znanju stečenom na fakultetu i prenosivih veština koje ne spadaju u domen usko stručnih veština i koje su primenljive na različite vrste poslova i nezavisne od konkretne materije. Nekada se ove veštine nazivaju i funkcionalne veštine. Poslodavci su posebno zainteresovani za njih. Prema rezultatima raznih stranih i domaćih istraživanja koja su ispitivala mišljenje poslodavaca o ključnim veštinama koje cene kod zaposlenih izdvojile su se upravo ove veštine. Poslodavci često ističu da kod diplomaca koji tek izlaze sa fakulteta neke od ovih veština nisu razvijene u dovoljnoj meri koja omogućava efikasno uklapanje i funkcionisanje u radnom okruženju.

Veštine koje ste stekli ili razvili kroz školovanje (formalno i neformalno), posao, volonterski rad je važno da prepoznate, pre svega, da biste bolje upoznali sebe – vaše jake i slabe strane. Veštine koje ste razvili govore o tome kakve vam aktivnosti odgovaraju, koji su to poslovi koje možete relativno lako da obavljate.

Veštine su usko povezane i sa vašim interesovanjima. Šta o vama govori činjenica da ste dugo godina bili kapiten fudbalskog tima? A šta činjenica da svirate u bendu? Ovakva iskustva govore o vašim interesovanjima, ali i o tome koje ste veštine razvili kroz ta iskustva.

Prepoznavanje veština je važno i zbog: nastavka školovanja, odabira karijere, upravljanja karijerom, lakšeg donošenja odluka. U nastavku je dat opis nekih od veština i primeri kako se one razvijaju.

VEŠTINE KOMUNIKACIJE

INTERPERSONALNE VEŠTINE

ORGANIZACIJSKE VEŠTINE

VEŠTINE ISTRAŽIVANJA I ANALIZIRANJA

VEŠTINE REŠAVANJA PROBLEMA

LIDERSTVO

KOMPJUTERSKA PISMENOST

ZNANJE STRANIH JEZIKA