INTERPERSONALNE VEŠTINE

Interpersonalne veštine predstavljaju skup veština koje su potrebne i neizbežne skoro u svim oblastima rada koje uključuju upućenost na druge ljude i saradnju sa njima. Posedovanje interpersonalnih veština olakšava komunikaciju i saradnju sa drugima, omogućava bolje razumevanje sopstvenih i potreba drugih ljudi, ciljeva i načina za njihovo postizanje. Interpersonalne veštine obuhvataju različite “mini-veštine”, a neke od njih smo opisali detaljno.

Timski rad
Rešavanje konflikata
Savetovanje/ Pomaganje drugima
 

Timski rad

Timski rad je mnogo više od popularne fraze. Veštine rada u timu sa razlogom spadaju u najcenjenije prema oceni poslodavaca. Rad u timu je naročito važan kada su u pitanju složeniji i kompleksniji zadaci u kojima postoji velika međuzavisnost. Naravno, nisu svi zadaci pogodni za rad u timovima.

Tim nije isto što i grupa ljudi. Tim ima zajednički zadatak, cilj, definisane i podeljene uloge. Prednosti i benefiti timskog rada postoje kako za samu organizaciju tako i za članove timova. Neki od benefita su: izražena kreativnost, inovativnost u  rešavanju problema, kvalitetnije odlučivanje, unapređeni radni procesi, bolja komunikacija među zaposlenima  i povećanje morala zaposlenih.

Elementi timskog rada:

 • Efektivna razmena ideja u grupi
 • Slušanje drugih mišljenja
 • Preuzimanje svog dela odgovornosti u grupi
 • Asertivnost – pre nego pasivnost ili agresivnost
 • Prihvatanje i učenje iz konstruktivne kritike i pružanje pozitivnog, konstruktivnog fidbeka
 • Prepoznavanje snaga i slabosti – sopstvenih i drugih članova tima
 • Saradnja na postizanju zajedničkog cilja

Kako se razvijaju? Npr.

Bilo koja aktivnost na fakultetu, praksi, volontiranju koja podrazumeva zajednički rad i podelu poslova radi postizanja nekog cilja!

Rešavanje konflikata

Konflikti su sastavni i nezaobilazan deo u bilo kom odnosu, bilo da je privatan ili profesionalni. Do konflikata dolazi zbog razičitih potreba, interesa ili ciljeva. Konflikti mogu biti kamen spoticanja, ali i zamajac za unapređivanje rada. Ukoliko se ne rešavaju, dovode do negativne atmosfere na poslu i ugrožavaju produktivnost. Veštine rešavanja konflikata su važne naročito za ljude koji se nalaze na menadžerskim i liderskim pozicijama, ali su one potrebne svim profesionalcima kako bi u svom radnom okruženju održavali zdrave i funkcionalne odnose. Osnovni elementi rešavanja konflikata uključuju sledeće:

 • Sposobnost prepoznavanja i odgovaranja na potrebe saradnika 
 • Prevazilaženje sopstvenog stresa
 • Asertivnost – izražavanje sopstvenog mišljenja na jasan i direktan način uz uvažavanje mišljenja i potreba sagrovornika
 • Spremnost za traženje kompromisa

Kako se razvijaju? Na primer:

Kroz svakodnevnu komunikaciju i rad sa ljudima sa stalnom samorefleksijom

Vežbanjem izražavanja sopstvenog mišljenja i potreba

Vežbanjem aktivnog slušanja

Savetovanje/ Pomaganje drugima

Veštine savetovanja se tradicionalno vezuju za profesije koje su umerene na pomaganje ljudima – u kliničkom, terapeutskom i obrazovnom kontekstu. Veštine savetovanja imaju za cilj da  sagovornik oseti podršku, razumevanje kako bi prevazišao neki problem ili razrešio dilemu koju ima.  Iako se ove veštine koriste pre svega u savetodavnom radu, one mogu biti izuzetno korisne u bilo kom organizacionom kontekstu i poslu koji je vezan za timski rad sa ljudima i pružanje pomoći ili usluga. Veštine savetovanje sve češće postaju jedna od komponenti u radu menadžera koji, koristeći ih, mogu da unapređuju svoj i rad svog tima. Neki elementi veština savetovanja su:

 • Aktivno slušanje
 • Osetljivost za potrebe sagovornika/Prepoznavanje potreba sagovornika
 • Postavljanje otvorenih pitanja
 • Parafraziranje
 • Sumiranje
 • Reflektovanje osećanja
 • Empatičnost
 • Davanje fidbeka
 • Neverbalno ponašanje
 • Prihvatanje, a ne osuđivanje

Kako se razvijaju? Na primer:

Rad sa ljudima koji ima za cilj pomaganje pojedincima ili grupama

Kursevi, treninzi i edukacije namenjeni učenju ili unapređivanju veština savetovanja