Planiranje karijere

Ako ne znate gde želite da budete, nikada nećete stići tamo.

Akcije koje preduzimamo mogu da donesu mnogo više koristi ukoliko ih planiramo i tačno znamo gde nas vode. Ako planirate korake u vašoj karijeri, sigurno ćete stići tamo gde želite da budete, i stići ćete tamo ranije nego kad ne planirate.  

Planiranje može da donese uštedu na vremenu.

Kada radite u skladu sa planom, fokusirate se samo na ono što je bitno i što vas približava cilju. Ne morate da gledate sve ponude za posao ili prilike za usavršavanje, šaljete gomilu prijava, idete na treninge ili obuke koje vas ne interesuju i na kraju završite na poziciji ili u situaciji koja nije odgovarajuća za vas i koje donosi nezadovoljstvo i frustraciju.

Blagovremeno planiranje karijere veoma je važno za ostvarivanje profesionalnih ciljeva i postizanje ličnog zadovoljstva. Ono omogućava veću efektivnost zahvaljujući usmerenoj i sistematskoj akciji, čini nas kompetitivnijim na tržištu rada, obezbeđuje kontrolu u oblikovanju profesionalnog života ne prepuštajući ga slučaju i smanjuje osećaj straha, prepuštenosti, bespomoćnosti u suočavanju sa teškoćama vezanim za tržište rada.

 

Planiranje karijere je sastavni deo procesa koji se sastoji iz više faza i elemenata:

Identifikovanje
ličnih vrednosti
i potreba

 

Postavljanje
cilja/ciljeva


 

Analiza resursa
i prepreka, mogućnosti
i pretnji

 
Donošenje
odluke
i izvođenje akcije