Постављање циља (циљева)

Циљеви, посматрано уопштено, представљају пресудан део саморегулаторног система. Укратко, они управљају нашим понашањем. Иако се циљеви могу усвојити спонтано, као одговор на прилике у окружењу (нпр. куповина топле јакне када је хладно напољу), они су чешће формулисани проактивно као визије будућих стања и ситуација које терају на акцију. У овом тексту фокусираћемо се на ове развојне циљеве.

Пронаћи циљеве заправо подразумева њихову идентификацију. Ви их имате, иако можда нисте свесни тога. Покушајте да одговорите на ова питања:

Замислите да не постоје ограничења и препреке у ономе што радите.  Искључите сумњу, менталне блокаде и изговоре. Шта бисте учинилиу тој ситуацији? Шта заправо желите?

Шта бисте променили у свом животу када бисте добили на лутрији?  Шта заиста волите да радите?

Који су вам најзначајнији циљеви у овом тренутку? Узмите оловку и запишите три циља. Не размишљајте предуго, запишите их спонтано како би били истинити.

Вероватно имате много циљева у животу (нпр. каријерних циљева), који су распоређени по одређеној хијерархији; циљеви који су постављени више на хијерархијској лествици су апстрактнији и односе се на ваше целокупно биће, док су циљеви постављени ниже на лествици специфичнији и реферирају на одређено понашање. Како би били ефективнији, препоручује се да свако одреди своје више циљеве, као  и ниже, који помажу у остваривању оних виших.

Како превести више циљеве у оне специфичне помоћу којих ћете достићи више? Једна од метода са којом сте се можда раније срели је постављање СМАРТ циљева, а може да буде врло ефикасна у овом контексту. У табели испод су описане карактеристике СМАРТ циљева.

 

Специфиц/Специфичан

Конкретан, јасан и прецизно дефинисан

Меасурабле/Мерљив

Мерљив на основу квантитативних или квалитативних критеријума за процену – количине, времена, чињеница

 

Аттаинабле/Достижан

 

 

Остварљив, у границама онога што особа може да се постигне; Нарочито важно за мотивацију – уколико особа постави циљ који достижан, лакше ће га остварити и имаће више самопоуздања;

Реалистиц/Реалистичан

Постављен тако да је његов исход могућ; Захтеван али ипак остварљив, у складу са ресурсима са којима особа располаже;

Тиме-боунд/Временски одређен

Јасно дефинисан временски оквир потребан за достизање циља;  

 

Није лоше истаћи да циљ не треба да буде превисе прецизан, као и да није добро бити превише стриктан у достизању циља. То значи да увек треба да будете отворени за нове могућности и пратити да ли промене које се дешавају у свету  могу да утичу на ваш план. Једног дана може да се створи нова могућност због које ћете одступити од плана, али ћете бити у прилици да стекнете много  искуства које ће вам омогућити да се у будућности боље позиционирате. Размислите да ли треба да се држите зацртаног плана или да будете флексибилни и на неко време одступите од њега.

 

Elementi procesa planiranja karijere

Planiranje karijere je sastavni deo procesa koji se sastoji iz više faza i elemenata:

Identifikovanje
ličnih vrednosti
i potreba

 

Postavljanje
cilja/ciljeva


 

Analiza resursa
i prepreka, mogućnosti
i pretnji

 
Donošenje
odluke
i izvođenje akcije