REALIZOVAN PROGRAM „DANI PODRŠKE BRUCOŠIMA“ UNIVERZITETA U BEOGRADU

01.12.2016. – Univerzitet u Beogradu – Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata i Centar za studente sa hendikepom realizovali su program „Dani podrške brucošima“ u periodu od 9. do 21. novembra 2016. godine. Ovaj program realizovan je sa ciljem da kroz različita predavanja, radionice i info-sesije okupi studente prve godine, poželi im dobrodošlicu, informiše ih, pomogne im u snalaženju na fakultetu i upozna ih sa sistemima podrške koje mogu koristiti tokom studiranja.

U okviru programa „Dani podrške brucošima“ Centar za razvoj karijere realizovao je ukupno 9 interaktivnih radionica. Zainteresovani su imali prilike da izaberu teme koje ih interesuju i prijave svoje prisustvo popunjavanjem elektronskog formulara. Radionice Centra za razvoj karijere realizovane su u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu. U realizaciji radionica su, pored zaposlenih psihologa i pedagoga u Centru, učestvovali i volonteri – studenti završnih godina Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na radionici UPOZNAJ SVOJE POTENCIJALE, koja je održana 14. novembra, studenti su dobili priliku da urade samoprocenu sposobnosti, veština, interesovanja i osobina ličnosti, kao i da, u konsultacijama sa psihologom, bolje upoznaju potencijal koji mogu iskoristiti u profesionalnom razvoju. Učesnici su upoznali jedni druge i imali prilike da uoče sličnosti među sobom, ali i razlike. Na ovaj način, zaključili su da svako od njih ima jedinstveni sklop kvaliteta uz pomoć kojih može ostvariti svoje ciljeve u životu.

Na interaktivnom predavanju O PSIHOLOŠKOM SAVETOVANJU ZA STUDENTE koje je održano 15. novembra, studenti su čuli više o tome kako psihološko savetovanje može da pomogne i u kojim situacijama je korisno obratiti se psihologu. Kroz grupnu diskusiju učesnici su opisali izazove sa kojima su se suočavali pri konkurisanju za upis na fakultet, kao i one sa kojima se sučavaju sada, na početku prve godine fakulteta. U drugom delu predavanja, kroz različite vežbe i igre, otkrivali su da ih povezuju zajedničke dileme i problemi, savetovali jedni druge, pružali i dobijali podršku međusobno. Atmosfera poverenja u grupu doprinela je da se problemi lakše doživljavaju i konstruktivno rešavaju. Na kraju predavanja, neki od učesnika zakazali su individualno savetovanje u Centru za razvoj karijere.

Radionice KAKO RAZVIJATI SAMOPOUZDANJE i BORBA SA STRAHOM, TREMOM I STRESOM, održane 16. novembra, bile su najposećenije. Na radionici KAKO RAZVIJATI SAMOPOUZDANJE učesnici su imali prilike da saznaju šta je zdravo samopouzdanje, kao i da nauče da prepoznaju svoje „okidače“ nedostatka samopouzdanja. U grupnim vežbama predstavljali su razmišljanja, osećanja i ponašanje u trenucima pada samopouzdanja, kao i moguće dugoročne posledice trajnog niskog samopouzdanja. Saznali su kako samopouzdanje može da varira, ali i na koje načine se može konstantno razvijati.

Radionica BORBA SA STRAHOM, TREMOM I STRESOM približila je studentima konstruktivne načine upravljanja ovim osećanjima. Učesnici su imali prilike da saznaju kako ljudski organizam reaguje na stres i kako da redukuju negativno dejstvo stresa. Takođe, opisali su svoje strahove kroz crteže, podelili to sa članovima grupe i vežbali kako da njima vladaju. Dobili su smernice kako da se oslanjaju na svoje snage i savladaju izazove koji su pred njima.

Na radionici UČI LAKO – SAZNAJ KAKO, 17. novembra, studenti su imali prilike da saznaju više o dinamici motivacije za učenje, tehnikama planiranja učenja i samodiscipline, kao i tehnikama koje mogu koristiti kako bi bolje pamtili gradivo. Popunjavanjem testova i kalkulacijom rezultata, bili su u mogućnosti da uvide koji stil učenja im najviše odgovara, i da isplaniraju proces učenja koji će im doneti efikasne rezultate na fakultetu. Diskutujući međusobno, delili su ideje za efikasno učenje i jedni sa drugima, i dobili korisne savete od kolega.

Radionica PLANIRANJE I ORGANIZACIJA VREMENA protekla je u interaktivnim vežbama planiranja, postavljanja ciljeva i određivanja prioriteta. Učesnici su saznali više o razlozima prokrastinacije i načinima da se ona redukuje, kao i o izazovima tzv. „multitaskinga“. Na samoj radionici napravili su plan za naredni period, kako bi se bolje organizovali i postigli željene rezultate.

Za one koji nisu iz Beograda, predavanje SLOBODNO VREME TOKOM STUDIJA – GDE, ŠTA, KAKO? održano 18. decembra,  bilo je od velike pomoći za snalaženje u novom gradu. Učesnici su imali prilike da čuju više o dešavanjima u Beogradu, korisnim sajtovima, studentskim popustima, čitaonicama, bioskopima, muzejima, kafićima, ali i mogućnostima i benefitima studentskog aktivizma.

Istog dana, na predavanju KAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD studenti su dobili savete o tome kako da se kvalitetno pripreme za pisanje seminarskog rada, kako da načine izbor teme, koriste literaturu, izaberu adekvatnu formu rada, samostalno razmišljaju i istaknu svoje zaključke u radu.

Na kraju, radionica PRIPREMI SE ZA USMENI ISPIT ohrabrila je one koji imaju pojačanu tremu u situaciji usmenog izlaganja, ponudivši im načine uspešnog suočavanja sa tremom i vladanja neverbalnom i verbalnom komunikacijom. Kroz praktične vežbe, učesnici su imali prilike da isprobaju javno izlaganje i dobiju savete kako da ga poboljšaju.

Centar za studente sa hendikepom je u okviru programa „Dani podrške brucošima“ organizovao SASTANAK DOBRODOŠLICE i radionicu LJUDSKA PRAVA I DISKRIMINACIJA u svojim prostorijama (suteren Univerzitetske biblioteke ’’Svetozar Marković’’). SASTANAK DOBRODOŠLICE realizovan je za grupu studenata sa hendikepom 9. novembra. Tokom sastanka zaposleni u Centru su razgovarali sa brucošima o dostupnim sistemima podrške na Univerzitetu u Beogradu, o mogućnostima za dobijanje stipendija i o načinima ostvarivanja i zaštite svojih prava. Sa nekoliko brucoša sa hendikepom organizovani su i individualni razgovori na navedene teme. Na radionici LJUDSKA PRAVA I DISKRIMINACIJA, održanoj 18. novembra, studenti su se informisali o pojmu diskriminacije, njenim oblicima i o mogućim načinima reagovanja i zaštite. Sa studentima se diskutovalo na temu ljudskih prava, o upotrebi terminologije i o društvenom položaju osetljivih društvenih grupa u Srbiji. Učesnici radionice su davali svoje predloge za usvajanje i primenu mera i konkretnih akcija koje bi mogle doprineti unapređenju položaja studenata sa hendikepom na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Neki od studenata su izrazili zainteresovanost za dalje produbljivanje znanja u ovoj oblasti, kao i motivaciju za volonterski angažman u Centru za studente sa hendikepom.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata nastaviće sa različitim edukativnim programima kako za mlađe, tako i za starije studente. Studenti se pozivaju da redovno prate sajt Centra i prijavljuju se za aktivnosti za koje su zainteresovani, a tokom godine na raspolaganju im je i individualno karijerno i psihološko savetovanje koje mogu zakazati putem sajta http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/zakazite-savetovanje ili telefona 011 32 07 415.

U Centru za studente sa hendikepom studenti mogu zakazati razgovor o sistemima podrške koji su im na raspolaganju putem elektronske pošte ucsh@rect.bg.ac.rs ili telefona 011 33 70 686.