Циљеви Центра

Циљеви Центра су:

  1. Обезбеђивање делотворног система подршке студентима и дипломцима у развоју знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању или наставку образовања. 
  2. Повећање процента студената и дипломаца који су стекли релевантно радно искуство током студирања или убрзо након дипломирања. 
  3. Остваривање сарадње са свим факултетима Универзитета у Београду и јачање интегративне улоге Универзитета у Београду. 
  4. Промоција студената и дипломаца Универзитета у Београду као будућих стручњака у различитим областима рада и Универзитета у Београду као водеће институције за високо образовање у региону.