Кључна улога Центра

Кључна улога Центра је:

да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја током студирања и при запошљавању; да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенте за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања. То постижемо тиме што:
 
  • Студентима омогућавамо приступ најновијим информацијама о битним занимањима, послодавцима и могућностима даљег образовања, као и информацијама о актуелним слободним радним местима; помажемо им, такође, да конструктивно размишљају о датим могућностима.
  • Објективни смо и поверљиви када дајемо савете студентима и упућујемо их у процесе избора каријере, као и када им помажемо у састављању и примени реалистичних планова за развој каријере.
  • Сарађујемо са факултетима Универзитета у Београду у подстицању професионалног развоја студената и њихових каријера.
  • Пружамо психолошко-педагошку подршку будућим студентима и студентима прве године Универзитета у Београду у припреми за студирање, прилагођавању на нову средину и напредовању у систему високог образовања
  • Организујемо радионице, кратке курсеве, разговоре и представљања послодаваца, како бисмо помогли студентима да боље разумеју свет пословања и да савладају вештине неопходне за организовање и успешно вођење сопствене каријере.
  • Пружамо информације о тржишту рада за дипломиране студенте Универзитета у Београду, као и о постдипломским студијама.
  • Пружамо низ услуга послодавцима који су заинтересовани за запошљавање студената и дипломираних студената - објављујемо информације о слободним радним местима и другим корисним могућностима за студенте; организујемо презентације компанија и разговоре са послодавцима, као и сајмове послова.
  • Радимо на побољшању ефикасности Центра за развој каријере и едукацији запослених, како бисмо унапређивали нашу ефикасност и били у могућности да изађемо у сусрет променљивим потребама студената и послодаваца.
Улога Центра за развој каријере није да посредује у запошљавању, већ да пружа релевантне информације о могућностима запослења, док је на студентима да те могућности остваре у директном контакту са послодавцима.